15
Okt

Arméinspektören besöker Ryska Federationens Väpnade Styrkor

Anmäl kommentar Av:
i Armén/mark

8-10 oktober besökte arméinspektören, genmj Anders Brännström tillsammans med ATS representant, övlt Hans Ahlqvist, och chefen för Artilleriregementet, öv Anders Callert, Ryssland och den Ryska Federationens Väpnade Styrkor – Markstridskrafterna. Besöket var en del i 2012 års arrangemangsplan mellan Sverige och Ryssland och hade som syfte att främja förtroende och dialog samt bidra till ökad kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. 

Besöket genomfördes i samarbete med svenska ambassaden i Moskva och dess försvarsavdelning, representerat av övlt Michael Kastbom, utan vars stöd detta besök inte blivit lika framgångsrikt. 

Efter delegationens ankomst inkvarterades vi genom våra värdars försorg på Hotel Baltschug Kempinski – resans första överraskning då vi genom programmet förespeglats det något mer modesta President-Hotel. Ingen fann dock någon anledning att erinra mot detta då utsikten från hotellfönstret var storslagen över Kreml, Pokrovsky Katedralen och Moskvafloden.

Kvällen tillbringades tillsammans med den Ryska federationens avdelning för internationellt samarbetes representanter på traditionell Rysk/Ukrainsk restaurang med ett smörgåsbord av lokala råvaror och specialiteter. Gott och rikligt med mat!

Arméinspektören och generalöverste V.V. Tjirkin. Foto Mj Hansson-Mild

Tisdagen inleddes med ett så kallat ”office call” hos chefen för den Ryska Federationens Markstridskrafter, generalöverste V.V. Tjirkin. Samtalen var öppna och man bekände sig bägge till arrangemangsplanen och fann ömsesidiga beröringspunkter och intresseområden i de arktiska områdena och i den arktiska kompetensen. I detta finns säkert anledning att återkomma i framtida utbyten och samtal.

Förbandsbesök. Foto Mj Hansson-Mild

 

Dagen fortsatte med besök vid den 5. fristående motoriserade skyttebrigaden i Kalininets, ca 4 mil utanför Moskva. Här förevisades brigadens materiel och förmågor på ett mycket koncentrerat förevisningsområde av väl förberedda soldater och befäl. I förbandsbesöket ingick även besök i förläggning, idrottshall, förbandsmuseum och ett kortare eldexcersismoment. Utan att alltför detaljerat gå in på innehållet så var det ett intressant besök inte bara till innehåll utan också till genomförande.

Eftermiddagen spenderades på en prov- och försöksanläggning tillhörande något man kallade ”designbyrån TOTjMASj”. På denna plats utvecklades och validerades allt från handeldvapen till mindre granatsprutor. Här förevisades en mängd vapen under utveckling och naturligtvis ingick omfattande provskjutning. Efter en stund utkristalliserades en skicklig skytt i delegationen nämligen chefen för artilleriregementet – skulle inte han ägna sig åt indirekt eld?

Skjutning med Arméinspektören. Foto Mj Hansson-Mild

   

Onsdagen besöktes företaget Orsis (www.orsis.com) som specialiserat sig på högprecisionsvapen för prickskytte, jakt och skidskytte! Ett mycket uppskattat besök på den, sedan 2010, nystartade fabriken där delegationen fick följa produktionen från det rostfria metallstycket till slutmonteringen. En imponerande produktion med stor yrkesskicklighet och maskiner av yttersta klass borgar för hög kvalitét på de vapen som produceras här.

Moskva i duggregn. Foto Mj Hansson-Mild

Avslutningsvis fanns lite tid för att i ett duggregnigt Moskva bese Kreml från utsidan och vandra över, ett för dagen tomt och ödsligt, Röda Torget.

Besöket var sammantaget ett intressant besök men självklart hade man önskat mer tid för att verkligen hinna ta in den ryska kulturen, besöka fler militära installationer och se mer av den ryska huvudstaden. 

Besöket på ryska försvarsmaktens hemsida: http://www.function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11399435@egNews

Ulrik Hansson-Mild, Arméinspektörens MA/ADJ


3 Svar till Arméinspektören besöker Ryska Federationens Väpnade Styrkor

  1. Pingback: Isoveli ja pikkuveli (Suomalais-ruotsalainen puolustusliitto?) | Random thoughts

  2. Pingback: Storebror och lillebror (En finsk-svensk försvarspakt?) | Random thoughts

  3. Pingback: Nato, Makarov i repris « Random thoughts

Kommentera