01
Aug

Röster från kompanichefskursen

Anmäl kommentar Av:
i Uncategorized
Ordergivning kompanichefskurs. Foto Försvarsmakten

Bakom talldungen drygt en kilometer bort stiger ett damm moln rakt upp. Från plutonchefen längst fram kommer rapporten att han hör kraftigt motorbuller från samma terräng. Hos kompanichefen börjar tankarna snurra i huvudet. Är det fiendes huvudanfall som påbörjats? Kommer han som bedömt anfalla längs låglinjen till öster eller kommer han trots allt anfalla längs vägen till väster? Frågorna är många under den avslutande truppföringsveckan på den svensk-norska kompanichefskursen

Sju svenska och tolv norska elever har genomgått en gemensam kompanichefskurs på Haerens våpenskole i Rhena. Kursen syftar till att ge eleverna grundlagd förmåga att leda ett kompani i högintensiv strid. Omdömena är många och goda.

”Under kursen har vi övats i kompanichefs bedömande, planeringsmodell och taktisk
tänkande Samt praktiskt övats under truppföring” -Kn Fredrik Åkerman, I19.

 ”Jag har blivit mycket inspirerad av både officerare från en annan nation och officerare från andra vapenslag. Vi har trots allt en gemensam grund men skiljer oss till del. Detta har verkligen varit utvecklande”. -Kn Gustav Christoffersson, Amf1

”Kompanichefen är till för sitt förband. Därför är det särskilt viktigt att man ser till att man som kompanichef har ett högt stridsvärde över tiden, något som är lätt att glömma bort.” -Kn Martin Skoglund, P7

”Det som jag har framförallt tar med mig från norrmännen är deras goda förmåga att göra användbar terräng och fiendebedömningar. Och det jag hoppas att vi kan ha bidragit med är vår metod för stridsledning”. -Lt Johan Nilsson, K3

Efter sju intensiva veckor känner vi oss nu bättre rustade för att verka i rollen som kompanichefer. Kursen har inte bara bidragit till ökad kompetens hos den enskilda men även ökad förståelse för kultur och stridsteknik hos det Norska Forsvaret vilket gynnar ytterligare utökat framtida samarbete mellan brodernationerna.

De svenska eleverna genom Kn Marcus Olofsson P4


Kommentera