05
Jun

20 veckor med stridsfordon 90

Anmäl kommentar Av:
i Utbildning

Utbildning Stf90 Foto Försvarsmakten

Sedan början av februari har sju officerare och tio soldater deltagit i stridsfordon 90-utbildning vid Ledningsregementet. Kursen är 20 veckor lång och omfattar grundläggande befattnings- och stridsutbildning på
vagnen.

Efter 7 inledande veckor i Enköping förflyttade vi oss ner till Skåne för 2 veckors stridutbildning med BT (simulatorsystem) på övningsfältet i Rinkaby och ytterligare 4 veckors stridsskjutningsutbildning på Ravlunda pansarskjutfält.

Skjututbildningen har omfattat allt från enskild vagnsskjutning till grupp- och plutonsstridsskjutning. Även luftmålskjutningar har genomförts. Kursen deltog också som skjutande enhet i Arméns målbildsförevisning, MBÖ, 8 – 10 maj.

Efter stridsskjutningsutbildningen i Ravlunda gick kursen marsch på band från Ravlunda till P7 Revingehed för att där fortsätta de praktiska övningarna i strid med simulatorutrustning samt minplog. Sammanlagt disponeras 4 stycken stridsfordon 9040 och en bärgarvagn, bgbv 90, i de olika utbildningsmomenten.

Kursen syftar främst till befattningsutbildning för officerare och soldater ingående i Ledningsplutoner vid 11.Ledningsplatsbataljonen. Dessutom utbildas tre av officerarna vid kursen till att bli certifierade instruktörer på stridsfordon 9040. Kursplanen är godkänd av Markstridsskolan och nästan alla instruktörer vid kursen är från Ledningsregementet.

Utbildning Stf90 Foto Försvarsmakten

Kursen avslutas nu i Enköping med 2 veckors vård på Mekanikerskolan. Den 20 juni är det avslutning.

Kapten Jan Almgård, plutonchef 11. Ledningsplatsbataljon


4 Svar till 20 veckor med stridsfordon 90

 1. Andreas 16 juni, 2012 kl. 12:02 e m Anmäl kommentar

  Härligt.
  Är detta en utbildning som alla vid pansarförbanden får?

  Svara
 2. Jocke 10 juni, 2012 kl. 9:46 e m Anmäl kommentar

  Intressant att ledningsförbanden blir tyngre när manöverförbanden blir lättare. Eller är detta bara ett sätt för några entusiaster att återuppleva ett gammalt pansarförband?

  Svara
  • Niklas Bertil 22 juli, 2012 kl. 12:27 f m Anmäl kommentar

   Ledningsplutoner och dess närskydd på brigadnivå har varit mekaniserat sedan minst nittiotalet. Skulle det kännas bättre för dig om vi behöll pbv 302 eller återinförde 401:or? Att armén urlakas på eldkraft generellt borde inte innebära att vi börjar med intern mätning mellan förbanden. Det finns hundratals 90:or att tillgå och de räcker till alla. Prata med din krigsförbandsansvarige om du har synpunkter din egen förbandskategori.

   Svara
  • Patrik L 17 augusti, 2012 kl. 1:56 f m Anmäl kommentar

   @ Jocke,
   Brigadstaberna och brigadcheferna är några av de fetaste mål vi har inom armén – vad vill du att vi ska skydda dem med om inte vagn 9040? Cykel och k-pist? Jag tar gärna emot förslag (med motivering) på alternativ till 9040…

   @ Bertil
   +1 (minst)

   Svara

Kommentera