22
Maj

Populärutgåva av Arméns utvecklingsplan

Anmäl kommentar Av:
i Armén/mark, Galten

På http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Armen/Om-armen/finns nu en nyutgiven sammanfattning av Arméns utvecklingsplan (AUP). På ca 25 sidor beskrivs de viktigaste dragen ur AUP. Syftet med skriften är att till en bredare krets sprida de centrala budskapen och inbjuda till debatt om innehållet. I förordet skriver Arméinspektören, Generalmajor Berndt Grundevik:

I denna sammanfattande utgåva av Arméns utvecklingsplan (AUP 2012-2021) redovisar jag mina tankar om markstridsfunktionen och arméns utveckling under de kommande tio åren bland annat avseende organisation och materielförsörjning för att öka krigsförbandens tillgänglighet och användbarhet. Syftet är att göra Arméns utvecklingsplan tillgänglig för en större grupp medarbetare inom Försvarsmakten. Denna publikation kommer dessutom att publiceras elektroniskt på emil.

Arméns utvecklingsplan beskriver den fastställda utvecklingen för arméns förband i ett tioårigt perspektiv men även den önskade utvecklingen för att möta framtidens krav. Planen omarbetas årligen och omfattar drygt hundra sidor.

Övlt Hans Ahlqvist, C Planavdelningen


8 Svar till Populärutgåva av Arméns utvecklingsplan

 1. Soldaten 12 juni, 2012 kl. 1:53 f m Anmäl kommentar

  ”Följande materiel tillförs i närtid: Modifierat eldhandvapen, AK 5 C/D,”

  Vad menas med det där? Jag trodde nuvarande planering skulle ge oss ett nytt vapen till 2019. Eller menar man att man tillför fler tillbehör till AK 5 C/D?

  Svara
  • Hans Ahlqvist 14 juni, 2012 kl. 6:03 e m Anmäl kommentar

   Texten återfinns under rubriken ”Nuläge och beslutad utveckling” och avser den pågående modifieringen av eldhandvapen till Ak 5 C/D.

   Svara
 2. CS 23 maj, 2012 kl. 10:48 e m Anmäl kommentar

  Positivt att det kommer en tydlig målbild med bra beskrivningar i ett väl sammanfattat dokument. Jag tycker dock att pendeln slår tillbaka alltför hårt. Utifrån det som skrivs kan jag inte riktigt se hur det kan anses vara balans.

  Precis som ni skriver är inte AUP anpassad mot FM nya doktrin och den största bristen upplever jag vara att man inte lägger någon större vikt mot att kunna möta en irreguljärt uppträdande motståndare. Lär vi oss inte detta kommer vi ha samma problem som vi haft i Aghanistan även i kommande internationella insatser av liknande karaktär.

  Planen är dock en början och något bra att inledningsvis förhålla sig till och förhoppningsvis utvecklas den i positiv riktning till nästa år.

  Svara
  • Hans Ahlqvist 25 maj, 2012 kl. 10:08 f m Anmäl kommentar

   Tack för dina uppskattande kommentarer!
   Den sammanfattande utgåvan kan av naturliga skäl inte återge allt som finns beskrivet i den fullständiga utvecklingsplanen. I den senare står under ”övergripande inriktning”: ”Arméns krigsförband är utformade för att i brigads ram kunna slå en kvalificerad och konventionellt uppträdande motståndare, men kan även strida mot en asymmetriskt uppträdande motståndare som nyttjar irreguljär krigföring”. På andra ställen i planen står vilka krav detta ställer, till exempel på underrättelseområdet. I Reglemente för markoperationer, RMO, beskrivs bland annat taktik och metoder för strid mot irreguljärt motstånd. Sammantaget är enligt vår uppfattning det ”irreguljära perspektivet” hanterat i dokumenten. Det finns en del åtgärder som behöver vidtas, såväl vad avser doktriner, materiel, utbildning och metoder. Samtidigt är den valda inriktningen att förbanden ska utformas för reguljär strid och med anpassade metoder kunna hantera irreguljärt motstånd.

   Svara
 3. SIQ 22 maj, 2012 kl. 7:07 e m Anmäl kommentar

  Välkommet att Patgb360 utrustas med Rb 55. Hur skall denna PV-förmåga organiseras i 360-bataljonen?

  Svara
  • Hans Ahlqvist 25 maj, 2012 kl. 8:48 f m Anmäl kommentar

   Bra att du delar vår uppfattning om behovet av pansarvärnsförmåga! Det ska ingå en pansarvärnsrobotpluton i vart och ett av de tre skyttekompanierna. Det exakta antalet system är ännu ej helt fastställt.

   Svara
   • Soldaten 12 juni, 2012 kl. 1:54 f m Anmäl kommentar

    Hur ser PV-förmågan ut på övriga arméförband? Borde inte stridfordon 90 också få ta del av Rb 55?

    Svara
    • Hans Ahlqvist 14 juni, 2012 kl. 6:15 e m Anmäl kommentar

     Hej Soldaten
     En berättigad fråga. Den totala pansarvärnsförmågan byggs upp av stridsvagnskanoner, automatkanoner på stridsfordon 90, indirekt eld med Bonus och Strix, granatgevär, pansarskott samt pv-robot 55 och 57, för att inte nämna minvapnet. Möjligheterna att utrusta stridsfordon 90- förbanden med pvrb 55 begränsas såväl av ekonomiska ramar som av utrymmet i vagnen. Det är därför för närvarande inte aktuellt att utrusta dessa förband med 55:an.

     Svara

Kommentera