16
Apr

KS24 genomförde Erfarenhetsseminarie efter sin insats i Kosovo

Anmäl kommentar Av:
i Kosovo

 

Deltagare KS24 Erfarenhetsseminarium, Foto Mj Erik Settergren, KS24

 

Under en dag genomförde KS24 sitt Erfarenhetsseminarie efter fullgjord insats i Kosovo. Seminariet hade lockat fler deltagare än vanlig, vilket var extra tillfredsställande för såväl ATS, som KS24.

 

Insatsen i Kosovo hamnar av olika anledningar allt som oftast i skuggan av den insats som bedrivs i Afghanistan. ”Er insats är lika mycket värd som den som genomförs i Afghanistan”, sa General Berndt Grundevik efter medaljeringen av KS24. Generalen anser att den svenska modellen för hur vi genomför våra insatser är bra. Han flaggade dock för ett par tänkvärda medskick till nytänkande.

 

Några av de saker som diskuterades var:

  • Bemanning/rekrytering
  • Utbildningsmodell
  • Säkerhetsanalys
  • Skriftlig dialog
  • Utveckling av ledningssystemet

 

Att inom ramen för ett krympande svenskt styrkebidrag och med ”dubbelhatt” på CO SWECON fortsatt verka med hög effekt och säkerhet kräver en noggrant uttagen kontingent. Att hitta alla kompetenser och ha en bra fördelning på ålder, kön mm inom ett och samma uppsättande förband i Sverige blir utmanande. Det var därför extra intressant för KS26 som bemannas av Ing2 i Eksjö att lyssna till de erfarenheter som KS24 redovisade.

 

 Kn Thomas Rydh,  PIO KS24

 

 

 

 

 


Kommentera