Författararkiv: afghanistanstyrkan

04
Sep

Fler rådgivare på plats

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Close Air Support, Internationell insats, Livgardet, Mentor, Multinationell, Samarbete, Veteran

Överstelöjtnant Stefan Appehl leder en grupp internationella rådgivare till den afghanska arméns 209:e kårstab i Mazar-e-Sharif. Att visa ödmjukhet inför de han rådger och inför uppgiften att skapa säkerhet i landet är ett måste för att samarbetet ska fungera. Läs … Continue reading

30
Aug

Vad gör en: ”Cargo Handler”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, F 21, Flygvapnet/luft, Helikopterflottiljen, Internationell insats, Ledning och logistik, Luleå, Rekrytering, Uppsala

Dahlström och Dunder. De utgör den senaste enhet som Sverige bemannar i det som kallas ”base command”, det vill säga basgemensamma tjänster, på Camp Marmal. Till vardags arbetar de som ramp- och godsservicesoldater på 254. Flygterminalplutonen från F 21 i … Continue reading

28
Aug

Vad gör en: ”Fort Off”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats, Officersutbildning, Rekrytering, Teknisk officer, Teknisk tjänst, Underhåll

”Fortifikationen är en organisation som bildades på 1600-talet och vars uppgift var att vidmakthålla och förstärka rikets fästningar (fastigheter). Ur Fortifikationen uppstod ingenjörstrupperna, signaltrupperna och Fortifikationskåren. Fortifikationen finns inte längre som en organisatorisk enhet inom Försvarsmakten. Dess uppgifter att ansvara … Continue reading

26
Aug

Rekat och klart för framtiden

Anmäl Av:
i Afghanistan, Besök, Förevisning, I 19, Internationell insats, Ledarskap, Livgardet, Lv 6, Mentor, P 4, Trängregementet

Under veckan som gick var chefen för FS 28, överste Joakim Karlquist från Skaraborgs regemente (P 4) och chefen FS 29 , överstelöjtnant Jan Ohlson från Luftvärnsregementet (LV 6), på besök i Mazar-e-Sharif för att själva skaffa sig en uppfattning … Continue reading