07
Nov

Minnesgudstjänst för stupade kamrater

Anmäl kommentar Av:
i Anhörig, Göteborg

Intresset var stort för den minnesgudstjänst som hölls i kapellet på Camp Northern Lights under söndagen. Soldater tillhörande FS 21 har skadats svårt, men hittills har ingen omkommit. Samtidigt har soldaterna i tidigare förband förlorat kamrater i strid och till följd av hemmagjorda vägbomber.

När det värsta inträffar är det naturligt att minnas och sörja sina kamrater, men man måste samtidigt fortsätta att lösa sin uppgift. – Ögonblicket när man väljer att bli soldat tar man även på sig en börda och accepterar de möjliga konsekvenser arbetet kan medföra, förklarade överste Rickard Johansson, chef för FS 21, i samband med mässan där både svenska och finländska soldater närvarade.
– Under vår tid i Afghanistan har vi förlorat många kamrater i strid, kamrater som tillhörde Isaf-familjen. Under varje morgonbrief blir vi informerade om ytterligare förluster. Siffrorna i svart på vitt visar hur högt priset kan bli.
– I dag, i samband med den här ceremonin, ska vi minnas de uppoffringar som har gjorts för att ge Afghanistans folk fred och ordning. I egenskap av soldat och er chef är det viktigt för mig att vi fortsätter lösa vår uppgift. Det är viktigt att vi ger de afghanska säkerhetsstyrkorna vårt stöd och hjälper dem att stå stadigt på egna ben. Det är det vi kan göra för att göra skillnad i det här landet. Om vi lyckas kommer våra uppoffringar inte att ha varit förgäves.

– Låt oss vara medvetna om att folket i Afghanistan fortfarande kommer att bära en tung börda när vi har återvänt till Sverige och Finland. Vi måste därför fortsätta vårt arbete då vi vill göra så gott vi kan för att göra den afghanska befolkningens börda så lätt som möjligt.

Namnen på tio soldater, officerare och lokala tolkar som omkommit i samband med insatser i Afghanistan som letts av Sverige lästes upp i kronologisk ordning: fem svenska namn, två finska, två afghanska och ett brittiskt. Omedelbart efter att namnen lästs upp gick stabschefen, överstelöjtnant Håkan Sigurdsson, fram till klockan utanför kapellet och ringde i den – en gång för varje omkommen. Tio ljus tändes också, ett för var och en av de omkomna.

Gudstjänsten leddes av den finländske fältprästen Juha Klaavu och av hans svenske kollega Oskar Skoglind som fram till september tjänstgjorde inom förbandet och som nu var tillbaka som leaveavlösare. – Det är bra att Försvarsmakten har beslutat att det alltid ska finnas en präst i aktiv tjänst på förbandet, säger Skoglind. – Det ger soldater och officerare en trygghet när de vet att det finns en präst om det värsta skulle inträffa eller om de behöver någon att tala med.

Bakom pianot satt Stanislav Halvarsson som sin vana trogen bjöd på en blandad repertoar med allt från musik från dataspel till The Beatles ”Let it be”. Musik som kanske känns främmande i kyrkosammanhang, men som fångade känslorna bland de närvarande i kapellet.
– Jag tycker att det var jättebra, säger Skoglind.
– Ofta när man spelar minnesmusik blir det klassisk musik, men här var det populärmusik som han arrangerat om till minnesmusik.

Patrick Ekstrand, PAO FS 21

Fotnot: Jag har av hänsyn till de anhöriga beslutat att inte skriva namnen på de omkomna soldaterna. En sak är dock säker: Vi minns dem alla och skänkte dem en extra tanke i samband med minnesgudstjänsten.


Kommentera