26
Sep

Nya friska krafter i SAE ISAF MEDEVAC

Anmäl kommentar Av:
i Uncategorized

Magnus Carlsson lämnar över till Harri Larsson

Under fredagen genomfördes den formella överlämningen av chefskapet för SAE ISAF MEDEVAC vid en ceremoni i Hangar A på Camp Marmal i Mazar-e Sharif. Undertecknad lämnade över till Övlt Harri Larsson under överinseende av Öv Rickard Johansson, Chef för den svenska kontingenten i Afghanistan. I samband med ceremonin tilldelades den personal, som tillsammans med mig tjänstgjort i enheten sedan i mars, kontingentens (FS21) sköld.

Jag har nu arbetat inom denna uppgift sedan hösten 2005. Då påbörjades förberedelserna för den svenska helikopterenheten som skulle ingå i Nordic Battlegroup 2008, vilken i många stycken utgör grunden för enheten såsom den ser ut här i Afghanistan idag.

Det har varit en lång och innehållsrik resa. Allt har förstås inte varit ”glass och ballonger” men jag vill påstå att vi gjort mycket stora framsteg inom en rad områden. Förseningarna i modifieringen av våra helikoptrar har naturligtvis varit mycket frustrerande och vi har mött många andra utmaningar också. Oaktat detta kan jag konstatera att vi idag levererar en efterfrågad och uppskattad förmåga här inom Regional Command North. Vi är etablerade på basen och i området, vi är ”1st Up” när det gäller Tactical MEDEVAC och som bonus har vi lärt oss oerhört mycket som kommer att föra Helikopterflottiljen och Flygvapnet framåt. Jag är stolt över det vi uppnått hittills och det skall personalen och alla de som bidragit under förberedelser och insats också vara.

Jag vet att jag överlämnar enheten i trygga och kapabla händer. Den energi jag vet att Harri besitter kommer att föra SAE ytterligare framåt.

Många har frågat mig om jag längtar härifrån och om det skall bli skönt att slippa Afghanistan. Jag har faktiskt uppriktigt svarat nej på frågan. Jag längtar inte ifrån något. Jag längtar till något. Det stavas familjen och Norrbotten med klara och friska höstdagar (och kanske en och annan sovmorgon…).

Till er som på ett eller annat sätt stöttat mig och oss under insatsen så här långt, tack!

Till er ur SAE som just nu inte är på plats i insatsområdet och inte hörde mig vid avslutningsceremonin: Det har varit en ära och ett nöje!

Jag avslutar med de ord jag avslutat våra morgon-briefingar med:

SAE; Framåt!

/Magnus Carlsson
Fd C SAE ISAF MEDEVAC


Kommentera