24
Jul

Övning och utbildning under insats

Anmäl kommentar Av:
i Uncategorized

Samövning PRT MeS, Foto: Serg Anna Norén, Försvarsmakten, Combat Camera

Insats! Intensiva förberedelser, utbildning och övning hemmavid för att på bästa möjliga sätt stå förberedd inför operationerna och verksamheten i insatsområdet.

Väl på plats i operationsområdet är det färdigtränat…eller? Nej, naturligtvis inte. I insatsområdet sker fortsatt övning och utbildning i flera olika skepnader och variationer beroende av befattning och funktion. Syftena är flera. Främst handlar det om att vidmakthålla de förmågor som uppnåtts i förberedelserna. Ibland handlar det även om att utveckla förmågor eller göra justeringar med anledning av tillförsel av ny materiel eller grundat på erfarenheter man gör under insatsens gång.

För oss i SAE ISAF MEDEVAC har det skett fortsatt utbildning och övning inom flera områden. Det mest uppenbara kanske är besättningsträningen där vi genomfört flygträning bland annat avseende landning i uppvirvlande stoft (”dust-landings”) och mörkerflygträning med bildförstärkare (eller NVG – Night Vision Goggles). Vi har tränat åtgärder i samband med undsättning av besättningspersonal i samverkan med såväl andra svenska enheter som enheter ur ISAF-styrkorna i övrigt. Vidare har vi genomfört samträning främst med enheter ur det svensk-finska PRT:t (Provincial Reconstruction Team) såväl i närområdet här i Mazar-e Sharif som i Shebregan-området när det gäller sjuktransporter.

Att bibehålla och helst ytterligare utveckla våra grundläggande soldatförmågor står högt på agendan. Vapenträning, strid, omhändertagande av skadad och skyddstjänst är några av de ämnesområden vi repeterat. Vår strävan är att ha minst ett rejält sådant moment per vecka. Vidare ingår att förbereda och öva åtgärder vid olika händelser på basen såsom raketattacker, brand och beredskapshöjning i övrigt.

Ledningsträning har också genomförts. Dels när det gäller lösande av huvuduppgiften såsom rutiner och åtgärder vid utförandet av sjuktransportuppdrag men också avseende till exempel krisledning i samband med olyckshändelser eller annat, undsättning, åtgärder vid fel på sambands- eller ledningsstödssystem osv.

Sist men inte minst vill jag nämna något om fysisk träning. Det har infunnit sig en mycket god träningskultur i enheten som bidrar till ett ökat stridsvärde, dels i form av god kondition, styrka och smidighet men också i form av ökat psykiskt välbefinnande och förbandsanda. Vidare är fys-aktiviteterna ett bra tillfälle till kontakt-knytning såväl inom som utom förbandet. På basen ordnas med jämna mellanrum olika träningsaktiviteter. Till exempel har vi regelbundna ”landskamper” mot det finska NSE:t (National Support Element – svarar för förnödenheter mm till de finska enheterna i området) i innebandy och för någon vecka sedan stod vi som arrangörer i en multinationell beachvolleyboll-turnering som var mycket uppskattad. Våra fys-officerare Henrik och Bella har varit starkt bidragande till att skapa den goda träningskulturen och har gjort mycket goda insatser i arbetet att ordna olika fys-aktiviteter.

/Magnus Carlsson
C SAE ISAF MEDEVAC


Kommentera