16
Okt

Kenneth Wallin hedrades vid en ceremoni på Camp Marmal

Anmäl Av:
i Afghanistan, Anhörig, Ceremoni, I 19, Internationell insats

Det är idag den 16 oktober fyra år sedan Kenneth Wallin miste livet. Det skedde vid en attack mot det fordon han färdades i. Den svenska kontingenten hedrade hans minne vid en ceremoni på Camp Marmal.

Kontingentschefen överste Mats Ludvig lägger ner en krans vid minnesstunden för Kenneth Wallin. Foto:J Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Kontingentschefen överste Mats Ludvig lägger ner en krans vid minnesstunden för Kenneth Wallin. Foto:J Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Kenneth blev 22 år. Han var en ung man med livet framför sig – en god soldat och omvittnat god kamrat.

Kontingentschefen överste Mats Ludvig framhöll i sitt minnestal att Kenneth fick betala det yttersta priset för sin insats och sitt engagemang för att Afghanistan skulle bli en bättre plats att leva på.

-Tankarna går idag främst till Kenneths familj, vänner och andra som stod honom nära, men också till de som i Afghanistan och på andra ställen fått plikta med sitt liv för sina insatser för världssamfundet och sitt land fortsatte överste Ludvig.

En stund av eftertnke i samband med ceremonin. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

En stund av eftertnke i samband med ceremonin. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Efter minnestalet följde kransnedläggning. Avslutningsvis hedrades Kenneths minne med en tyst minut.

15
Okt

Grus, sten och armeringsjärn är det som finns kvar

Anmäl Av:
i Anhörig, Internationell insats
Någr höggar med grus och metervis med armeringsjärn är det enda som finns kvar av det som en gång var vårt "hem". Foto Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Några högar med grus och metervis med armeringsjärn är det enda som finns kvar av det som en gång var vårt ”hem”. Foto Jörn Holmgren/Försvarsmakten

En av uppgifterna för FS27 var att lägga ner den svenska campen Northern Lights och därefter avveckla svensk materiel och svenska byggnader på Camp Marmal. När FS27 åker hem så ska Sverige inte äga något, utan vara hyresgäster på Camp Marmal.

Många fötter har trampat runt i byggnaderna på Camp Birka. Nu står bara sandalerna kvar. Foto Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Många fötter har trampat runt i byggnaderna på Camp Birka. Nu står bara sandalerna kvar. Foto Jörn Holmgren/Försvarsmakten

I storleksordningen har 2000 ton fraktats tillbaka till Sverige, ytterligare ett stort antal ton har sålts på plats. En del har också skänkts för att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av Afghanistan.

Avvecklingen är nu i allt väsentligt slutförd. Av vår gamla arbetsplats på Camp Birka återstår bara några betongfundament.  På platsen där de flesta av oss bodde  håller de sista resterna av armeringsjärn på att fraktas bort. Kvar finns en yta av sten och grus.

Den svenska insatsen i Afghanistan är mycket påtagligt på väg in i ett nytt skede.

14
Okt

Brev och paket är alltid trevligt att få… nu nya rutiner

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Att få ett brev eller paket är alltid kul. Inte minst när man befinner sig långt hemifrån. Mail i all ära, men brev och paket är på något sätt mera personligt. I takt med att Försvarsmaktens insats i Afghanistan dras ner och vi är färre som tjänstgör här ändras också många rutiner.

Nu ändras också rutinerna för posthanteringen. Posten kommer framöver att distribueras med den tyska posten. Det innebär att brev och paket från och med nu ska sändas till följande adress:

Ett paket som strax når en lycklig mottagare. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Ett paket som strax når en lycklig mottagare. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Grad, Efternamn, Förnamn
SWECON FS27/MES

ÜBERFELDTPOST
642 98 DARMSTADT
GERMANY

Brev och paket frankeras enligt den taxa som gäller för befordran från Sverige till Tyskland.

Den nya hanteringen innebär att posten kommer att nå oss snabbare. Tyskarna leverera post till området onsdagar och lördagar

 

 

05
Okt

De såg inte ut som kanelbullar, de smakade inte som kanelbullar, men de gick åt!

Anmäl Av:
i Afghanistan

De såg inte ut som kanelbullar, de smakade inte som kanelbullar, men de slank ner ändå. De var bakade på plats enligt Kajsa Wargs devis ”Man tager hvad man hafver”. Traditioner är intressant, Ju längre hemifrån man är desto viktigare blir de.

Så kan kanelbullar också se ut. Alla gick åt. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Så kan kanelbullar också se ut. Alla gick åt. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Någon hade snappat upp att den 4 oktober var kanelbullens dag hemma i Sverige. Sagt och gjort. Kjell tog med sig mjöl och jäst ner när han kom åter från sin leave. Övriga ingredienser samlades, så gott det gick ihop på plats.

Trots bristen på alla ingredienser, ovan bagare och en spännande ugn så blev det ”kanelbullar. Av misstag blev det dubbel sats och det var nog tur det. Aptiten var det nämligen inget fel på.

Maria mumsar i sig en kanelbulle. Eller var det två?

Maria mumsar i sig en kanelbulle. Eller var det två?

 

Att få sitta ner tillsmmans i lugn och ro hör inte till vanligheterna, inte minst eftersom vi är spridda över kampen. Det här var ett välkommet avbrott i vardagen för oss som är kvar ett tag till. Dessutom fick vi möjlighet att umgås med våra nyvunna tyska vänner som vi delar stabsplats med.

Nu ser vi alla fram emot nästa tillfälle att få en anledning att komma samman och släppa jobbet för någon timme.

Hmm... kan man ta en till?

Hmm… kan man ta en till?

16
Sep

Tack för denna tid

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats

Tidigt på morgonen den 13 maj nuddade mina ökenkängor för första gången den afghanska sanden. Ett par dagar senare var jag i dubbel bemärkelse något varmare i kläderna och tog över ansvaret som Public Affairs Officer, informationsansvarig, för FS 27. Sedan dess har jag här på bloggen försökt att visa er på hemmaplan vad vår kontingent gjort i Afghanistan, både i och utanför tjänsten.

Idag trampar mina kängor svensk mark igen och resan FS 27 är över för min del. Jag lämnar härmed över bloggen med varm hand till major Jörn Holmgren, personalchef FS 27, som är kvar i Afghanistan tills dess att FS 28 löser av i november.

Tack för denna tid, och ta hand om varandra.

Carl Mårtensson Public Affairs Officer FS 27

Carl Mårtensson
Public Affairs Officer FS 27

13
Sep

Tackar för sig på TAAC N

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Internationell insats, Ledarskap, P 4, Veteran

I dagarna åker överste Matthias Landström, operationsledare på TAAC N, hem från Afghanistan. Läs mer om hans arbete här.

Överste Matthias Landström har varit ansvarig för Isafs operationer i norra Afghanistan sedan i mars i år. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Överste Matthias Landström har varit ansvarig för Isafs operationer i norra Afghanistan sedan i mars i år. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Samtidigt tillträder överstelöjtnant Patrik Edentoft från Skaraborgs regemente (P 4) som chef för Situation Awareness Recovery Operation Center (SAROC), Isafstyrkornas multinationella operationscentrum i norra Afghanistan. Totalt arbetar nio nationaliteter i SAROC.

Ytterligare ett antal stabsmedlemmar, som arbetat med omstruktureringen från Regional Command North (RC N) till Train Advice and Assist Command (TAAC N), åker nu hem och ersätts av ett antal nya svenskar i olika roller inom den multinationella staben.

12
Sep

Vad gör en: ”COS”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Boden, I 19, Internationell insats, Ledarskap

I chefens anda. Det är ett ledord för stabsarbetet på FS 27. Och den som är ytterst ansvarig för att se till att det sker är Chief of staff (COS), stabschefen överstelöjtnant Nils Johansson.

Chief of Staff (COS) Nils Johansson är överstelöjtnant och arbetar till vardags som stabschef på I 19 i Boden. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Chief of Staff (COS) Nils Johansson är överstelöjtnant och arbetar till vardags som stabschef på I 19 i Boden. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

- Chefen leder inte allt arbete, det gör staben, med mandat från chefen. Varje dag är vårt uppdrag att göra det som chefen tidigare sagt åt oss att göra, i chefens anda, såväl här i Afghanistan som hemma i Boden, säger Nils Johansson.

Rollen som stabschef för FS 27 innebär också att vara ställföreträdande kontingentschef och därmed ansvarig på plats när chefen är på ledighet eller av annan anledning är borta.

COS agerar i chefens ställe och anda när han medaljerar delar av förbandet FS 27 för de första 30 dagarna i Natotjänst i Afghanistan, juli 2014. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

COS agerar i chefens ställe och anda när han medaljerar delar av förbandet FS 27 för de första 30 dagarna i Natotjänst i Afghanistan, juli 2014. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Insatsen i Afghanistan är hans första längre insats utomlands, men i grund och botten skiljer sig arbetet inte så mycket hemifrån. I Boden består staben av cirka 35 personer fördelat på tio sektioner, i Afghanistan har staben cirka 20 medlemmar fördelade på fem sektioner.

- I staben är alla specialister och alla är bättre på sina respektive områden än vad jag är på något enda av dem. Därför är det viktigt för mig som chef att inte detaljstyra, och att alla sektioner tar för sig och tar ansvar för sin del. Sen måste jag självklart ha en övergripande kunskap så att vi kan diskutera olika beslut, säger stabschefen.

I november är det återigen dags att axla det gamla ansvaret som stabschef på I 19.

- Det ska bli spännande att se vad som har hänt hemma och vilka förändringar som skett. Här är det viktigt att vara lyhörd så man inte bara fortsätter i gamla hjulspår där jag slutade för snart ett år sedan, säger Nils Johansson.

10
Sep

Vad gör en: ”Syscon”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Enköping, Fältarbeten, Internationell insats, Ledning och logistik, Ledningsofficer, Ledningsregementet, Rekrytering, Samband, Systemtekniker, Teknisk tjänst

Syscon är en förkortning av System Control, men går ofta under namnet ”CIS” utomlands som i sin tur är en förkortning av Communications and Information Systems. Så, vad gör de då?

– Vi har huvudansvaret för att upprätta och drifta lednings- och sambandssystem så att förbandet kan leda sin verksamhet, och i sin tur lösa uppgift. I Afghanistan gäller det exempelvis samband med Sverige, förband från andra nationer och egna enheter på plats. Det är helt avgörande för verksamheten, säger Sergeant Tobias Engström, ställföreträdande chef på Syscon FS 27.

Sergeant Tobias Engström tar med flaggan ner från masten på Camp Northern Lights. Foto: SYSCON

Sergeant Tobias Engström tar med flaggan ner från masten på Camp Northern Lights.
Foto: SYSCON

Arbetsuppgifterna i Afghanistan har innefattat allt från höghöjdsarbeten på Camp Northern Lights till installationer av system på Birka, och däremellan en stor dos av materieltjänst och problemlösning. Kärnverksamheten har präglats av avveckling, vilket för gruppens del inneburit upprättande av nya lösningar för bland annat samband i takt med att gamla brutits, för att personalen på plats ska kunna fortsätta arbeta som vanligt.

– Jämfört med hemma i Sverige måste alla vara beredda på att bredda de arbetsuppgifter som tjänsten vanligtvis innefattar, säger Tobias.

Höghöjdsarbete ingår i både utbildningen och i de återkommande arbetsuppgifterna. Foto: SYSCON

Höghöjdsarbete ingår i både utbildningen och i de återkommande arbetsuppgifterna.
Foto: SYSCON

Han understryker vikten av att en bra syscon-soldat är först och främst en bra soldat, där betoning ligger på enskilt uppträdande och att kunna arbeta följsamt i mindre grupper. Han eller hon måste ha ett stort sinne för noggrannhet i sitt arbete då specialistkompetensen för respektive operatör innebär stort eget ansvar för att gruppen skall kunna lösa sin uppgift. Man måste även vara stresstålig, kunna tempoväxla och klara av att jobba självständigt under krävande förhållanden. Detta i sin tur kräver stor personlig mognad.

– Huvuddelen av oss uppträder vanligtvis i mindre enheter, separerade långt från det övriga förbandet vilket ställer krav på en stor personligt mognad och ett ansvarsfullt enskilt uppträdande. Det personliga ansvaret sträcker sig långt i vår tjänst, säger Tobias.

Huvuddelen av gruppen kommer från tolfte sambandsbataljon, samt ett antal från elfte ledningsplatsbataljon från Ledningsregementet (LedR) i Enköping. Foto: SYSCON

Huvuddelen av gruppen kommer från tolfte sambandsbataljon, samt ett antal från elfte ledningsplatsbataljon från Ledningsregementet (LedR) i Enköping. Foto: SYSCON

08
Sep

Vad gör en: ”Role 2”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Försvarsmedicincentrum, Hälsovård, Internationell insats, Läkare, Pansarterrängbil 203, Rekrytering, Samarbete, Sjuksköterska, Sjukvård, Sjukvårdare

Hemma i Stockholm jobbar de tillsammans på Capio S:t Görans sjukhus. I Mazar-e-Sharif jobbar de tillsammans på det tyska fältsjukhuset på Marmal. Sjuksköterskorna Micke och Jenny syns sällan utan den andre i närheten.

Vi lyckades lura flera kollegor att vi är far och dotter, men i själva verket tycker vi bara om att jobba och umgås med varandra, säger Micke. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Vi lyckades lura flera kollegor att vi är far och dotter, men i själva verket tycker vi bara om att jobba och umgås med varandra, säger Micke. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Som en del av insatsen i Afghanistan bidrar Sverige med personal till gemensamma funktioner för Isaf. Stabspersonal är ett exempel, flygplats- och sjukvårdspersonal är två andra. Under perioden maj till december när FS 27 har ansvaret för insatsen arbetar upp till sex svenska läkare och sjuksköterskor på det tyska fältsjukhuset på Marmal, även kallat Role 2 sombetyder att det är ett sjukhus som klarar livräddande kirurgi med en mindre eftervårdsmöjlighet. Fortsätt att läsa →

06
Sep

”Jag har aldrig varit rädd, men alltid på min vakt”

Anmäl Av:
i Afghanistan, Anhörig, Arbetsmiljö, Boden, Ceremoni, Internationell insats, Själavård, Veteran
Helge Stålnacke är garnisonspastor på Bodens garnison. Under en vecka i september är han på besök i Afghanistan för att erbjuda sitt stöd med samtal och själavård. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Helge Stålnacke är garnisonspastor på Bodens garnison. Under en vecka i september är han på besök i Afghanistan för att erbjuda sitt stöd med samtal och själavård.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

FS 27 är en mindre insats i antal människor än många av de tidigare insatserna i Afghanistan. Det innebär att en del specialfunktioner inte funnits på plats över tid. En av dessa är ”Chaplain”, förbandspastorn, som har funktionen att erbjuda stöd i form av enskilda samtal, själavård, krishantering och att erbjuda bland annat gudstjänster. Under en vecka i september är Helge Stålnacke på besök för att göra just det, och han vet vad han pratar om, efter totalt fem insatser utomlands. Två gånger tidigare har han varit i Afghanistan, två gånger i Kosovo och en gång i Bosnien.

- För mig är det alltid när jag kommer hem som frågorna och tankarna dyker upp, tänk om något hade hänt. Jag har aldrig varit rädd, men alltid på min vakt. Det är oftast de anhöriga som är rädda, inte vi som är iväg. Det är viktigt för oss att förstå och att tänka på, säger han.

Garnisonspastorn är inblandad redan vid utbildningen inför utlandstjänstgöring i samband med utbildningspasset ”Vapenverkan i själen”, en möjlighet att reflektera över det som komma skall och hur det påverkar en själv samt sina nära och kära.

Under veckan i Afghanistan erbjuder även Helge soldaterna och officerarna en möjlighet att närvara vid en gudstjänst.

- Det är det enda religiösa inslaget under veckan. Min roll är annars helt ekumenisk, det vill säga att jag finns till för alla, oavsett om de tillhör en religion eller inte, säger Helge.