26
Nov

Minnesceremoni.

Anmäl Av:
i Afghanistan, Ceremoni, Veteran

Den 25 november 2005 färdades Jesper tillsammans med sin kollega Tomas, en tolk och ytterligare två soldater i en obepansrad Toyota Landcruiser – det första av fem fordon – när en fjärrutlöst sprängladdning utlöstes intill vägen. Både Jesper och hans kollega Tomas skadas svårt. Jesper avlider den 26:e november, på fältsjukhuset i Kabul, av de skador han åsamkats i explosionen.

Idag 26/11, var det nio år sedan Jesper Lindblom miste livet. Under eftermiddagen genomförde FS28 en ceremoni till minne av Jespers bortgång.
Hela styrkan samlades vid minnesstenen på Camp Marmal, där chefen FS28, överste Joakim Karlquist, håller ett kort tal – om hur Jesper uppfattades som person och om hans militära bakgrund. Sen lades det en krans vid minnesstenen och ett ljus tändes vid Jespers minnesplakett. Efter en tyst minut var ceremonin över, men många stannade kvar vid minnesmärket för att – om inte prata om händelsen för 9 år sedan – så för att få en kort stund till eftertanke.

Kontingentschefen överste Joakim Karlquist håller ett kort tal under minnesceremonin. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

Kontingentschefen överste Joakim Karlquist håller ett kort tal under minnesceremonin. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

Att ge sitt yttersta, sitt liv, är ingen strävan för någon under sin mission. Ändå är det med livet som insats och viljan att göra skillnad som får en dedikerad person, så som Jesper beskrivits, att söka sig till utlandstjänst.
Viljan att påverka, att bry sig om sin omvärld och att ge sitt yttersta för detta är inget förgäves. För det har förändrats, även om Afghanistan inte är inom räckhåll för målsnöret, så har det kommit en bra bit på vägen.

Tankarna går till Jespers anhöriga, vår respekt till honom och till andra som stupat för sitt land och för inställningen att man faktiskt kan göra skillnad.

Efter ceremonin stannade kontingenten kvar för en stunds eftertanke. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

Efter ceremonin stannade kontingenten kvar för en stunds eftertanke. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

24
Nov

FS 27 lämnar över ansvaret.

Anmäl Av:
i Afghanistan, Ceremoni, P 4

Under förra veckan lämnade överste Mats Ludvig officiellt över ansvaret för den svenska styrkan till överste Joakim Karlquist.
Detta gjordes i sann militär anda, som sig bör, med en ceremoni där både FS 27, som strax skall återvända till Sverige, och det tillträdande förbandet FS 28 var med.
Att samla alla som tillhör de svenska kontingenterna är svårt då flera personer jobbar i Kabul.
De som hade möjligthet att vara där av svenskarna kunde till exempel njuta av Skaraborgs regementes marsch som spelades när Joakim Karlquist hade tagit emot fanan av Mats Ludvig.

Överste Mats Ludvig överlämnar den svenska fanan till överste Joakim Karlquist. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

Överste Mats Ludvig överlämnar den svenska fanan till överste Joakim Karlquist. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

 

Under ceremonin tilldelades Malin Forsberg chefens coin. För sitt stora engagemang, noggrannhet, flexibilitet och sin positiva inställning under många, långa arbetsdagar. Väl förtjänt!

Överste Mats Ludvig delade ut sitt coin till sergeant Malin Forsberg för hennes arbetsinsatser under tiden i Afghanistan. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

Överste Mats Ludvig delade ut sitt coin till sergeant Malin Forsberg för hennes arbetsinsatser under tiden i Afghanistan. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

 

 

Under sitt första tal som kontingentschef framförde överste Karlquist ett stort tack till FS 27, som på ett proffesionellt och noggrannt sätt, gjort en bra överlämning så att den gruppen svenskar kan ta vid arbetet för ett säkrare Afghanistan.

Överste Joakim Karlquist säger några väl valda ord. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

Överste Joakim Karlquist säger några väl valda ord. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

FS 28 – Flexibilitet – Förtroende – Kamratskap

Fortsätt att läsa →

17
Nov

Äntligen på plats i Afghanistan!

Anmäl Av:
i Afghanistan

I tisdags, efter en flygresa på drygt 500 mil i sydostlig riktning, landade FS28 på Marmal flygplats.
Efter en tysk frukost påbörjades rundvandring, uthämtning av sängkläder och ett första försök till att bo in sig i de baracker som blir deras hem under de kommande månaderna av insatsen, påbörjade FS27 överlämningen av det väl genomförda arbete de bedrivit under sin insats i Afghanistan.

CSEMÖTE_HOTO

Personalchefen FS 28, Jeffrey Ambjörn, logistikchefen FS 28 Christoffer Stolt samt FS 28 logistikassistent Sofia Svensson försöker synkronisera sig under ett kort möte. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten.

Dagarna består till stor del av möten, lära känna nya ansikten och kontakter för att FS 28 skall kunna fortsätta på det arbete som FS 27 bedrivit under sin insats. Allt för att skapa en bra grund för de nyanlända att stå på, innan de roterar hem till Boden igen.

KVITTOHANTERING

Logistikchefen FS 27, Mats Henriksson, hjälper en av FS 28’s polisrådgivare, Peter Nilsson med hur man ska gå till väga vid köp av wifi. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

Under torsdagskvällen bjöd FS 27 in FS 28 till en våffelkväll, för en första sammankomst och chansen att lära känna varandra bättre. Våffelkvällar är ett stående inslag i den svenska kontingentens samkväm, vilket FS 28 kommer fortsätta med.

Tomma fat talar för att våffelkvällen var succée. I vilket fall ser ju logistikchefen FS 28, Christoffer Stolt, nöjd ut. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

Tomma fat talar för att våffelkvällen var succée. I vilket fall ser ju logistikchefen FS 28, Christoffer Stolt, nöjd ut. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten.

31
Okt

Blixtvisit på Camp Marmal

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Under 48 timmar fick ställföreträdande chefen insats,  konteramiral Anders Grenstad en exposé över Afghanistan i allmänhet och FS27 i synnerhet. Under de två dygnen fick alla enheter möjlighet att berätta om sin verksamhet,  något som uppskattades av både personalen och besökarna.

På onsdagskvällen informerade konteramiral Grenstad om vad som är på gång i Försvarsmakten och vilka utmaningar som vi tillsammans står inför. Mycket intressant var också att direkt från källan får höra mer om ubåtsoperationen i Stockholms skärgård. Alla kunde konstatera att informationen på många punkter skilde sig från det vi kunnat läsa i tidningarna.

Deltatarna följer intresserat med vad som händer när en skadad soldat kommer in. Denna gången var det övning. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Deltagarna följer intresserat med vad som händer när en skadad soldat kommer in. Denna gång var det övning. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

På programmet fanns bland annat ett mycket uppskattat besök på det tyska fältsjukhuset. Läkaren Yohan Robinson berättade om verksamheten och hur det fungerar att att arbeta i en multinationell miljö. Därefter följde en förevisningsövning, där det gemensamma omdömet var att såväl utrustning som omhändertagande var mycket proffesionellt.

Efter fältsjukhuset väntade besök på flygplatsen och våra två svenska air cargo handlers, Emil Dahlström och Fredrik Dunder.

Emil Dahlström berättar tillsmmans med Fredrik Dunder om verksamheten på flygplatsen. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Emil Dahlström berättar tillsmmans med Fredrik Dunder om verksamheten på flygplatsen. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Med på besöket var också företrädare för juridiska staben, veteranenheten och armétaktisk stab. Alla var de nöjda med vad de sett och det de fick med sig hem av synpunkter,  idéer och förslag på vad som kan utvecklas och göras ännu bättre.

Besöket avslutades med en gemensam våffelkväll på torsdagskvällen. Det var nog länge sedan våfflorna smakade så gott.

Sven-Olov Grenholm gräddade våfflor i ett imponetrande tempo. Skymd är den andre våffelbagaren Mikael Johansson. Foto: Jörn Holmgren

Sven-Olov Grenholm gräddade våfflor i ett imponerande tempo.  Skymd är den andre våffelbagaren Mikael Johansson. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

20
Okt

Afghanistan idag och imorgon – från en rådgivares horisont

Anmäl Av:
i Afghanistan, Mentor, Nationell insats

Som har framgått i media har Afghanistan fått en ny president – fredagen den 3 oktober kunde förre finansministern Ashraf Ghani svära presidenteden. När röstsiffrorna offentliggjordes så stod Ghani som segrare med 55% av rösterna. Hans huvudmotståndare, den förre utrikesministern Abdullah Abdullah fick se sig besegrad efter en mycket lång valprocedur.

Per Källgarn, rådgivaren i händelsernas centrum. Foto: Privat

Per Källgarn, rådgivaren i händelsernas centrum. Foto: Privat

Efter förhandlingar mellan de båda presidentkandidaterna slöts ett avtal om maktdelning, där makten delades mellan Ghani och Abdullah. Ett resultat av avtalet är att Abdullah Abdullah är executive chief minister. Avtalet innebar också att ingen formellt förklarades som vinnare eller förlorare och att man nu försöker gå vidare istället för att titta bakåt.

Vi har träffat den ställföreträdande chefen för det svenska rådgivarteamet (OCC-R) överstelöjtnant Per Källgarn för att få hans syn på läget i Afghanistan och framtiden för landet.

Naturligtvis blir första frågan hur valet har påverkat hans och teamets möjligheter att arbeta.
– Först och främst har hela processen, sen vi kom hit i maj präglats av valet. OCC-R N har hela tiden haft en stor del i planering och koordinering av säkerhetsarbetet kring båda valomgångarna, säger Källgarn.

När läget var som värst och förhandlingarna mellan kandidaterna verkade gå i stå i mitten på augusti var det många som på allvar befarade väpnad konflikt mellan parterna. När sedan resultatet av valet var ett faktum och en överenskommelse gjorts mellan kandidaterna på plats så skedde en märkbar förändring. Det var i det närmaste feststämning som infann sig.

Hur har då den enskilde afghanen upplevt den här ovissheten som de levt under i månader?
– Alla vet att valet omgärdades av mycket fusk, men ingen verkade bry sig om själva resultatet eller för den delen vem som blev president. Det viktiga var att de enades om framtiden. Det visar påtagligt hur innerligt trötta afghanerna är på strider och konflikter, åtminstone de vi träffar, säger Källgarn.

Källgarn pekar på att OCC-R och ISAF som helhet egentligen har ett övergripande budskap –Sluta slåss och enas kring en gemensam ekonomisk utveckling.
– När vi fick besked om att man nått ett resultat i förhandlingarna var det en enorm lättnad och vi kunde på nytt höja blicken och se framåt. En ny spelplan hade öppnat sig fortsätter Källgarn.

Både innan och under valet så har såväl omvärlden, som ISAF väntat på att ett nytt bilateralt säkerhetsavtal (BSA) mellan Afghanistan och USA. BSA är det avtal som ger förutsättningar för ett fortsatt militärt internationellt bistånd och engagemang. Båda kandidaterna hade tidigare sagt att de skulle skriva under avtalet. Ju längre ett undertecknande drog ut på tiden desto nervösare blev alla inblandade. Utan nytt avtal så skulle den militära insatsen avvecklas före nyår.

När väl avtalet var underskrivet var lättnaden stor. Insatsen ISAF – International Security Force in Afghanistan – kan under ordnade former övergå i ett nytt skede, RSM Resolute Support Mission. Skillnaden mellan ISAF och RSM är i stort att Afghanerna nu får ett ännu större ansvar för planering och genomförande av verksamheten.

Afghanistan National Security Forces(ANSF) var med i planeringen och genomförandet av säkerhetsarbetet kring de båda valomgångarna. I allt väsentligt kunde valet genomföras med tillräcklig säkerhet, trots att det genomförts under det som kallas fighting season, med ett hårt tryck från insurgenter och andra grupper som ville störa valet.

Hur ser då Per Källgarn på Afghanistans möjligheter att fortsätta utvecklas?
– Årets fighting season har varit ovanligt kraftig här i norr med mycket IED-attacker. Även inne i Mazar-E Sharif har det under sommaren frekvent skett IED attacker, dvs attacker med hemmagjorda bomber. Insurgenternas attacker har inte heller minskat efter valuppgörelsen. För dem har valresultatet ingen betydelse då alla nya kandidater, liksom den tidigare presidenten och hans regering, är illegitim enligt dem. Varje dag ser vi hur kriget fortsätter i hela landet, med stora förluster i människoliv, säger Källgarn och ser bekymrad ut.

– Samtidigt som vi ser hur kriget fortsätter, så märker vi också en betydande trötthet på kriget hos den enskilde afghanen. Kanske är det denna krigströtthet som till slut kan vända utvecklingen, säger Per Källgarn innan han hastar iväg för ännu en dag på fältet.

16
Okt

Kenneth Wallin hedrades vid en ceremoni på Camp Marmal

Anmäl Av:
i Afghanistan, Anhörig, Ceremoni, I 19, Internationell insats

Det är idag den 16 oktober fyra år sedan Kenneth Wallin miste livet. Det skedde vid en attack mot det fordon han färdades i. Den svenska kontingenten hedrade hans minne vid en ceremoni på Camp Marmal.

Kontingentschefen överste Mats Ludvig lägger ner en krans vid minnesstunden för Kenneth Wallin. Foto:J Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Kontingentschefen överste Mats Ludvig lägger ner en krans vid minnesstunden för Kenneth Wallin. Foto:J Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Kenneth blev 22 år. Han var en ung man med livet framför sig – en god soldat och omvittnat god kamrat.

Kontingentschefen överste Mats Ludvig framhöll i sitt minnestal att Kenneth fick betala det yttersta priset för sin insats och sitt engagemang för att Afghanistan skulle bli en bättre plats att leva på.

-Tankarna går idag främst till Kenneths familj, vänner och andra som stod honom nära, men också till de som i Afghanistan och på andra ställen fått plikta med sitt liv för sina insatser för världssamfundet och sitt land fortsatte överste Ludvig.

En stund av eftertnke i samband med ceremonin. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

En stund av eftertnke i samband med ceremonin. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Efter minnestalet följde kransnedläggning. Avslutningsvis hedrades Kenneths minne med en tyst minut.

15
Okt

Grus, sten och armeringsjärn är det som finns kvar

Anmäl Av:
i Anhörig, Internationell insats
Någr höggar med grus och metervis med armeringsjärn är det enda som finns kvar av det som en gång var vårt "hem". Foto Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Några högar med grus och metervis med armeringsjärn är det enda som finns kvar av det som en gång var vårt ”hem”. Foto Jörn Holmgren/Försvarsmakten

En av uppgifterna för FS27 var att lägga ner den svenska campen Northern Lights och därefter avveckla svensk materiel och svenska byggnader på Camp Marmal. När FS27 åker hem så ska Sverige inte äga något, utan vara hyresgäster på Camp Marmal.

Många fötter har trampat runt i byggnaderna på Camp Birka. Nu står bara sandalerna kvar. Foto Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Många fötter har trampat runt i byggnaderna på Camp Birka. Nu står bara sandalerna kvar. Foto Jörn Holmgren/Försvarsmakten

I storleksordningen har 2000 ton fraktats tillbaka till Sverige, ytterligare ett stort antal ton har sålts på plats. En del har också skänkts för att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av Afghanistan.

Avvecklingen är nu i allt väsentligt slutförd. Av vår gamla arbetsplats på Camp Birka återstår bara några betongfundament.  På platsen där de flesta av oss bodde  håller de sista resterna av armeringsjärn på att fraktas bort. Kvar finns en yta av sten och grus.

Den svenska insatsen i Afghanistan är mycket påtagligt på väg in i ett nytt skede.

14
Okt

Brev och paket är alltid trevligt att få… nu nya rutiner

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Att få ett brev eller paket är alltid kul. Inte minst när man befinner sig långt hemifrån. Mail i all ära, men brev och paket är på något sätt mera personligt. I takt med att Försvarsmaktens insats i Afghanistan dras ner och vi är färre som tjänstgör här ändras också många rutiner.

Nu ändras också rutinerna för posthanteringen. Posten kommer framöver att distribueras med den tyska posten. Det innebär att brev och paket från och med nu ska sändas till följande adress:

Ett paket som strax når en lycklig mottagare. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Ett paket som strax når en lycklig mottagare. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Grad, Efternamn, Förnamn
SWECON FS27/MES

ÜBERFELDTPOST
642 98 DARMSTADT
GERMANY

Brev och paket frankeras enligt den taxa som gäller för befordran från Sverige till Tyskland.

Den nya hanteringen innebär att posten kommer att nå oss snabbare. Tyskarna leverera post till området onsdagar och lördagar

 

 

05
Okt

De såg inte ut som kanelbullar, de smakade inte som kanelbullar, men de gick åt!

Anmäl Av:
i Afghanistan

De såg inte ut som kanelbullar, de smakade inte som kanelbullar, men de slank ner ändå. De var bakade på plats enligt Kajsa Wargs devis ”Man tager hvad man hafver”. Traditioner är intressant, Ju längre hemifrån man är desto viktigare blir de.

Så kan kanelbullar också se ut. Alla gick åt. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Så kan kanelbullar också se ut. Alla gick åt. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Någon hade snappat upp att den 4 oktober var kanelbullens dag hemma i Sverige. Sagt och gjort. Kjell tog med sig mjöl och jäst ner när han kom åter från sin leave. Övriga ingredienser samlades, så gott det gick ihop på plats.

Trots bristen på alla ingredienser, ovan bagare och en spännande ugn så blev det ”kanelbullar. Av misstag blev det dubbel sats och det var nog tur det. Aptiten var det nämligen inget fel på.

Maria mumsar i sig en kanelbulle. Eller var det två?

Maria mumsar i sig en kanelbulle. Eller var det två?

 

Att få sitta ner tillsmmans i lugn och ro hör inte till vanligheterna, inte minst eftersom vi är spridda över kampen. Det här var ett välkommet avbrott i vardagen för oss som är kvar ett tag till. Dessutom fick vi möjlighet att umgås med våra nyvunna tyska vänner som vi delar stabsplats med.

Nu ser vi alla fram emot nästa tillfälle att få en anledning att komma samman och släppa jobbet för någon timme.

Hmm... kan man ta en till?

Hmm… kan man ta en till?

16
Sep

Tack för denna tid

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats

Tidigt på morgonen den 13 maj nuddade mina ökenkängor för första gången den afghanska sanden. Ett par dagar senare var jag i dubbel bemärkelse något varmare i kläderna och tog över ansvaret som Public Affairs Officer, informationsansvarig, för FS 27. Sedan dess har jag här på bloggen försökt att visa er på hemmaplan vad vår kontingent gjort i Afghanistan, både i och utanför tjänsten.

Idag trampar mina kängor svensk mark igen och resan FS 27 är över för min del. Jag lämnar härmed över bloggen med varm hand till major Jörn Holmgren, personalchef FS 27, som är kvar i Afghanistan tills dess att FS 28 löser av i november.

Tack för denna tid, och ta hand om varandra.

Carl Mårtensson Public Affairs Officer FS 27

Carl Mårtensson
Public Affairs Officer FS 27