01
Dec

Hemåt det bär

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats, Nato/PfP

Efter sju månader i Afghanistan har det nu blivit dags att åka hem till Sverige och därmed lämna över ansvaret till FS 30.

Att följa mina kollegor och vår verksamhet i Afghanistan under denna tid har varit enormt lärorikt och givande. Nu väntar de sista förberedelserna för oss i FS 29 innan hemrotation med efterföljande hemkomstverksamhet och medaljceremoni där våra anhöriga väntar.

Jag önskar nya PAO, Carin, och hennes kollegor i FS 30 stort lycka till!

/Ida-Maria Martinsson, Public Affairs FS 29

Ida-Maria säger tack och önskar FS 30 lycka till. Foto: Försvarsmakten

Ida-Maria säger tack och önskar FS 30 lycka till. Foto: Försvarsmakten

30
Nov

Rapport från SAROC

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats, Nato/PfP

Så har då knappt åtta månader förflutit. Här i SAROC har det varit en mycket händelserik och intensiv period med långa arbetsdagar alla dagar i veckan. Vi kan se tillbaka på en händelsrik mission där vi suttit i händelsernas centrum, ständigt beredda att agera och verka som spindeln i nätet i TAAC-N.

Det började mer eller mindre med en “raketstart” den 24 april, då fighting season 15 inleddes med en raketattack mot camp Marmal. Lyckligtvis inga skadade och det ledde till en översyn av basens Force Protection-åtgärder, inget ont som inte för något gott med sig. Eftersom det under en lång period varit lugnt på camp Marmal är det lätt att glömma att det är ett land i krig vi befinner oss i.

Det var mycket som var nytt, som till exempel miljö, människor, procedurer, stabsrutiner, datorprogram och inte minst resurser som exempelvis UAV och aerostater. Trots det, blev vi snabbt vana vid allt det nya. SAROC är i ordets sanna bemärkelse en multinationell miljö. Knappt 50 personer från 14 olika nationer skall tillsammans arbeta mot bästa möjliga uteffekt och säkerhet. En riktig utmaning!

UAV och aerostaten visade sig vara mycket värdefulla resurser, trots ett visst väderberoende. Vi har använt resurserna bland annat till att följa ANDSF-operationer, egen force protection både vid Camp Marmal och ute i TAAC-N, så kallad Battle Damage Assement, konvojövervakning av VIP-besök, men också dokumentation av allvarliga brott. Kort sagt, ovärderliga resurser för att upprätthålla en bra situationsuppfattning.

För att få en bättre situationsuppfattning har vi utvecklat SAROC till att bli mer som en lägescentral där lägesinformationen kan åskådligöras för alla i SAROC, så att vi därmed lättare kan arbeta med samma information. Del av informationen som tidigare endast funnits på papper har digitaliserats för att lättare kunna uppdateras och spridas. Flera steg framåt i utvecklingen, men också en anpassning till nya krav.

Sommaren har varit mycket intensiv med omfattande strider i provinserna. Provinsen Balkh där vi håller till har dock varit förhållandevis lugn. Provinsen Kunduz i öster har fått ett särskilt fokus, då TAAC-N bedrivit expeditionär rådgivning till ANDSF i Kunduz. Trots riktade rådgivarinsatser lyckades insurgenterna överta provinshuvudstaden Kunduz omedelbart efter högtiden Eid-a-Edha. En kännbar påminnelse om att ANDSF har lång väg att gå i kampen mot insurgenterna.

Armetaktisk chef var på besök för få en uppdatering av afghanskt och vårt läge på plats. En annan höjdpunkt var när de svenska fältartisterna kom och spelade för oss i september. Först endast för oss svenskar, sedan två bejublade konserter för hela camp Marmal. Ett kärt minne!
En handfast påminnelse om att det finns ett slut på missionen fick vi när FS 30 rekstyrka fick en uppdatering på plats.

Relativt dramatiska händelser har på något sätt kommit att bli en sorts vardag.
Förutom många övningar för att upprätthålla och förbättra vår förmåga, har vi sett krascher med UAV, fordonshaverier med påföljande räddningsoperation nära gränsen mot Uzbekistan, larm om IED och påföljande undersökning av dessa, febrilt letande efter tänkbara raketavskjutningar och mycket, mycket mer. Annars är en händelslös vardag det allra bästa, det betyder nämligen att allting flyter på som det skall och att ingen utsätts för risk eller skada.

Det är en utmaning att ständigt upprätthålla en hög standard, inte minst då stora delar av besättningen byts ut med jämna mellanrum, så kallade HOTO, hand over take over. Exempelvis byttes 40 % av personalen i augusti i samband med ordinarie HOTO. Då kan det bli lite si och så med det så kallade organisatoriska minnet. Därtill sker förstås HOTO, hos de vi samverkar med. Det innebär i sin tur en avsevärt ökad belastning på de som är kvar och tar emot nya kollegor. Inte minst något att tänka på, när vi nu själva lämnar för att återvända till nära och kära.

Vi kan se tillbaka på en synnerligen intensiv och givande period, vi har gjort ett bra jobb och lämnar nu med varm hand över till våra kollegor i FS 30. Tack för oss och lycka till!

Also, we thank all our international friends, POCs and colleagues, we have had a great time working with you, but also laughing together!

Vår svenska personal i SAROC och TAAC-N högkvarter är nu redo att lämna över arbetet till FS 30. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Vår svenska personal i SAROC och TAAC-N högkvarter är nu redo att lämna över arbetet till FS 30. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

 

26
Nov

Till minne av Jesper

Anmäl Av:
i Afghanistan, Ceremoni, Internationell insats, Nato/PfP

Idag samlades FS 29 och FS 30 på camp Marmals minnesplats för att hedra minnet av Jesper Lindblom som idag för tio år sedan miste livet i Afghanistan efter att fordonet han färdades i träffats av en fjärrutlöst sprängladdning.

Ceremonin inleddes med avlämning till chefen FS 29 varpå fanvakten marscherade in och kransnedläggning genomfördes.
Chefen FS 29 höll ett kort tal som följdes av en tyst minut för att hedra minnet av Jesper.

Våra tankar går idag till Jesper och hans anhöriga.

Avlämning till chefen FS 29. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Avlämning till chefen FS 29. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Efter kransnedläggningen hölls en tyst minut. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Efter kransnedläggningen hölls en tyst minut. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Fanvakten marscherar ut. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Fanvakten marscherar ut. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

23
Nov

Letter of commendation

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats, Nato/PfP

I lördags tilldelades vår S6-rådgivare, Ola, letter of commendation av brigadgeneral Hannemann via sin senior advisor på 209´e kåren.

Motiveringen löd:

”Löjtnant Svärd etablerade mycket snabb givande relationer till sin afghanska motpart i G6-spåret. Med sin alltid positiva attityd kunde han rådge med största effekt. Han stöttade G6-rådgivaren på ett sätt som gjorde att G6/S6 rådgivarteam höll en hög nivå av professionalism, beredskap och hållbarhet inför ANA G6-avdelning. Med hans vilja att leta efter möjliga förbättringar föreslog han att genomföra en särskild kurs för sambandspersonal (mastklättring). Som ett resultat av kursen beställde CJ 6 särskild säkerhetsutrustning så att de afghanska motparterna i framtiden kommer att kunna genomföra arbetet med mastklättring på egen hand.
Ola var alltid en lagspelare i rådgivarteamet, men också med sina mycket goda relationer till TAAC N stab. Ola har arbetat på ett mycket professionellt sätt långt över hans nivå av rang. Han kunde alltid företräda sin G6-rådgivare under ledighetsperioder utan friktioner. Han arbetar i den multinationella miljön som om han är född för detta.”

I skrivande stund har Ola roterat hem efter drygt åtta månades tjänstgöring i Afghanistan.

Stort grattis Ola – vi är stolta över dig!

Ola uppställd tillsammans med senior advisor ur 209´e kåren. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Ola uppställd tillsammans med senior advisor ur 209´e kåren. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Olas utmärkelse - letter of commendation. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Olas utmärkelse – letter of commendation. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Tack för denna tid, Ola. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Tack för denna tid, Ola. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

20
Nov

RS-medaljering

Anmäl Av:
i Afghanistan, Ceremoni, Internationell insats, Nato/PfP

Efter 30 dagar i missionsområdet erhålls RS-, resolute support, medaljen.
I lördags hade huvuddelen av FS 29 medaljceremoni där chefen TAAC-N, brigadgeneral Hannemann, närvarade för att medaljera oss.
Efter ceremonin åt vi gemensam middag inne på restaurang Oasen.

En av medaljbrickorna under förberedelse. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

En av medaljbrickorna under förberedelse. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Medaljering av RS-medalj. Foto: Försvarsmakten

Medaljering av RS-medalj. Foto: Försvarsmakten

Brigadgeneral Hannemann medaljerade oss på lördagkvällen. Foto: Försvarsmakten

Brigadgeneral Hannemann medaljerade oss på lördagkvällen. Foto: Försvarsmakten

Efter ceremonin åt vi gemensam middag. Foto: Försvarsmakten

Efter ceremonin åt vi gemensam middag. Foto: Försvarsmakten

SAROC-personalen Fredrik och Max var nöjda med kvällen. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

SAROC-personalen Fredrik och Max var nöjda med kvällen. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

17
Nov

Besök på OCC-P i Balkh

Anmäl Av:
i Afghanistan, Besök, Internationell insats, Nato/PfP, Utbildning

Måndagen den 16 november 2015 besökte vi OCC-P, Operation Coordination Centre Provincial, i Balkh som ligger i centrala delarna av Mazar -e Sharif. Anledningen till besöket var att ta del av deras syn på rapportering, uppföljning och informationsutbyte mellan olika delar av ANDSF, Afghan National Defense and Security Forces.

Besöket började med att vi blev inbjudna till generalen tillika chef för enheten, för ett samtal över en kopp av deras inhemska the eller ”chai” som de säger. Efter det deltog vi på deras morgongenomgång där händelserna i provinsen Balkh, dvs deras ansvarsomårde, det senaste dygnet diskuterades.

När genomgången var färdig bjöds vi i tur och ordning in på deras TOC, Tactical Operations Centre, S3 (genomförandeavdelning) och S2 ( underrättelseavdelning). Efter genomgångar i respektive kontor var det dags för oss att säga tack och adjö till generalen och hans officerare.

Positivism genomsyrade hela besöket och även våra afghanska kollegor från OCC-R var nöjda med dagen. Förhoppningsvis kan även besöket hjälpa officerarna på OCC-R och OCC-P att komma närmare varandra i vardagen. Ett bra beslut togs redan under dagen och det var att både S3 och S2 på OCC-P kommer att besöka OCC-R för att där få viss fortbildning av sina motparter.

Text: Fredrik, polisrådgivare OCC-R

Miljöbild på OCC-P. Foto: Försvarsmakten

Miljöbild på OCC-P. Foto: Försvarsmakten

Officerare ur OCC-R samt OCC-P tillsammans med de svenska rådgivarna Fredrik, Michael och Fredrik. Foto: Försvarsmakten

Officerare ur OCC-R samt OCC-P tillsammans med de svenska rådgivarna Fredrik, Michael och Fredrik. Foto: Försvarsmakten

En alternativ transport. Foto: Försvarsmakten

En alternativ transport. Foto: Försvarsmakten

07
Nov

Multinationell NSE-träff

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats, Nato/PfP, Samarbete

Vissa av nationerna som befinner sig under RS, Resolute Support, tak har egna NSE, National Support Element. Kortfattat innebär det att serva den egna kontingenten även om vi i dagsläget får det mesta vi behöver genom tysk försorg. Dock har vi så pass mycket att vi håller oss med ett eget NSE. När vi, FS 29, kom ner lärde vi oss att det finns en lite cirkel för ”small nations NSE-meeting”. För att ge en kortfattad beskrivning av detta så är det ett nätverk för de mindre nationer som har NSE. Kort och gott, de länder som har NSE här på camp Marmal, de har väldigt små NSE men har ändå behov att träffas och diskutera gemensamma frågeställningar utanför de tyska ramarna. Traditionen bjuder då att vi inom denna lilla krets träffas med jämna mellanrum, umgås, äter en bit mat tillsammans och utbyter erfarenheter och delar med oss av våra små bekymmer.

Nu var turen kommen till oss här på det svenska NSE´t att bjuda in. Vår träff höll vi i anslutning till våra lokaler där vi för dagen bjöd på en kort presentation om den svenska kontingenten, lite om vårt land Sverige och inte minst bjöd på lite av det ”mest svenska” vi har nämligen en tallrik sill och potatis. Efter detta hade vi en liten femkamp, grillade lite burgare och avslutade det hela med att dela med oss av våra diverse bekymmer. Dessa handlar som vanligt om att ingen riktigt vet när missionen ska avslutas. För svenskt vidkommande är detta inget större bekymmer som det kan vara för nationer som sitter med betydligt mer material än vad vi har.

Efter hand gled samtalen in på allt mer alldagliga ting där våra belgiska och holländska kamrater snabbt konstaterade att trots allt så är vi väldigt lika varandra mellan våra olika länder. Det är mest språket som skiljer oss åt.

Det sista vi gjorde denna kväll var att tacka danskarna för sitt deltagande. De lämnar nu campen för gott med sina helikoptrar vilket är lite trist men allt har ett slut. Nu ser vi fram emot nästa ”small nations NSE-meeting” som troligtvis kommer att hållas av våra amerikanska vänner som ju också har ett relativt litet NSE.

Text: Christopher, logistikchef

Det blev en trevlig kväll när NSE-träffen genomfördes hos svenskarna. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Det blev en trevlig kväll när NSE-träffen genomfördes hos svenskarna. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

01
Nov

Söndagshälsning

Anmäl Av:
i Afghanistan, Ceremoni, Internationell insats, Nato/PfP

Söndagar på camp Marmal innebär veckorapporter, möten och rutintjänst för oss i den svenska kontingenten. I skrivande stund har planeringen för kommande HOTO, hand over take over, till våra efterträdare börjat ta vid och nedräkningen inför hemrotation är inte långt bort.

Igår bjöd våra tyska kollegor i mediateamet på grillat som följdes av halloweenfirande längre bort på campen.

Vår hemrotation för huvuddelen börjar närma sig som sagt, men vi har även personal som roterar hem tidigare därför har vi haft medaljering för dessa personer. RS-medaljen, resolute support, erhålls efter 30 dagars tjänstgöring i insatsområdet.

Flight Safety Officer, Clas, medaljeras här av CO, överste Ohlson. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmkaten

Flight Safety Officer, Clas, medaljeras här av CO, överste Ohlson. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmkaten

Vår G6 rådgivare, Tommy, under fredagens ceremoni. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Vår G6 rådgivare, Tommy, under fredagens ceremoni. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Tommy avslutade med att tacka för tiden tillsammans med FS 29. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Tommy avslutade med att tacka för tiden tillsammans med FS 29. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Som en av bilderna visar idag har vädret skiftat rejält och det går mot kallare temperatur till mångas förtjusning. Som varmast har vi haft 47 grader under vår tid i Afghanistan, något att jämföra med dagens nio grader och regn.

Hoppas ni har haft en fin alla helgons helg hemma i Sverige!

Skiftningar i väderleken. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Skiftningar i väderleken. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

28
Okt

Klättringsutbildning på camp Marmal

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats, Lv 6, Nato/PfP, Träning, Utbildning

G6 rådgivarteam bestående av Tommy och Ola planerade och tillsammans med tyska stödförband genomförde en klättringsutbildning med fyra afghanska kollegor på camp Marmal. Utbildningen gick ut på att lära afghanen hur en säker klättring utförs samt att lära dem grunderna i gruppering och nedtagning av masten. Anledningen till att utbildningen behövdes är att på camp Shaheen (Afghanska campen) återfinns en mast av samma modell, dock så är masten på Shaheen av så dåligt skick att den inte bedöms säker att klättra i.

Hela gruppen samlad. Foto: Tommy Lundmark/Försvarsmakten

Hela gruppen samlad. Foto: Tommy Lundmark/Försvarsmakten

Att utbildning genomförs på Camp Marmal är något unikt och det krävs en rigorös papperexercis för att komma till stånd med utbildningen. Ibland kan NATOs papperexercis vara något uttröttande.

Träningen genomfördes under fem halvdagar och innefattade: utbildning i säker klättring, säkerhetsinstruktioner mast, metod för gruppering och nedtagning samt kranutbildning. Vi valde att jobba i fem halvdagar för att afghanen har andra förehavande jämte utbildningen som behöver fullgöras. Våra afghanska kollegor likväl vårt rådgivarteam var mycket nöjda med utbildningen.

Även rådgivarna bereddes möjlighet att klättra i masten vilket gav oss ett ypperligt tillfälle att blicka ut över Marmaldalen och camp Marmal. Det är vackert när man kan blicka ut över de närliggande bergen dock var dalen och campen något brunare och bjöd inte riktigt på samma majestätiska vy.

Den 44 meter höga masten där utbildningen genomfördes. Foto: Tommy Lundmark/Försvarsmakten

Den 44 meter höga masten där utbildningen genomfördes. Foto: Tommy Lundmark/Försvarsmakten

Ola övervakar undervisningen vid mastklättrarutbildningen Foto: Tommy Lundmark/Försvarsmakten

Ola övervakar undervisningen vid mastklättrarutbildningen Foto: Tommy Lundmark/Försvarsmakten

Vi avslutade vår utbildning med att genomföra en lunch med både afghanska och västerländska kulturella inslag (läs: pizza och palau). Här tackades både instuktörer, rådgivare, representanter från multinationella staben och medverkande i kursen.

Text: Lt Ola Svärd, rådgivare 209´e kåren

Diplomutdelning på camp Shaheen. Foto: Försvarsmakten

Diplomutdelning på camp Shaheen. Foto: Försvarsmakten

26
Okt

Ambassadörbesök hos FS 29

Anmäl Av:
i Afghanistan, Besök, Internationell insats, Nato/PfP

För en vecka sedan besökte Sveriges nya ambassadör i Afghanistan, Anders Sjöberg, Mazar –e Sharif. Syftet med besöket var främst att träffa provinsguvernör Atta och i samband med detta passade ambassadören på att avlägga ett besök hos FS 29.

Inledningsvis blev det ett besök hos vårat NSE, National Support Element, där vi över en kopp kaffe satte in ambassadören i det svenska läget och vår G3-rådgivare, Tomas, gav en inblick på läget i norra Afghanistan.

Efter denna inledning fortsatte besöket med besök på TAAC Norths högkvarter och ett besök hos chefen TAAC- N, brigdadgeneral Hannemann, där ambassadören fick ytterligare en inblick i RS, resolute support, arbete och hur läget har förändrats i TAAC-N med anledning av de senaste händelserna bland annat i Kunduz.

Onsdagskvällen avslutades med middag där deltagande ur FS 29 närvarade.

Ambassadören, Anders Sjöberg, tillsammans med brigadgeneral Hannemann samt Christopher och Thomas ur FS 29. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Ambassadören, Anders Sjöberg, tillsammans med brigadgeneral Hannemann samt Christopher och Thomas ur FS 29. Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten