21
Jul

Flygande reporter

Anmäl Av:
i Afghanistan, Ammunitionsröjningssoldat, Amröj, Eksjö, Helikopter, Ing 2, Internationell insats, Multinationell, Oexploderad ammunition, Samarbete

För ett par dagar sedan följde jag med Markus Andersson, den sista svenska rådgivaren på ANA Engineering School, till jobbet utanför Mazar-e-Sharif. Fram tills april bodde han på den amerikanska basen Camp Mike Spann som ligger i anslutning till Camp Shaheen där ingenjörsskolan ligger. Efter att Mike Spann överlämnats till den afghanska armén bor Markus istället på Camp Marmal och helikopterpendlar till jobbet med kanadensiska Molson Air, amerikanska Blackhawks eller som idag, den tyska CH 53 som även går under namnet Nazgul.

Läs reportaget om att arbeta som mentor och rådgivare på ANA Engineering School här.

Det har väl hunnit bli ett hundratal turer nu, säger Markus. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Det har väl hunnit bli ett hundratal turer nu, säger Markus. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

En vanlig dag på väg hem från jobbet för Markus och de andra rådgivarna. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

En vanlig dag på väg hem från jobbet för Markus och de andra rådgivarna.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

För den flygande reportern är det imponnerande att se Afghanistan ur ett nytt perspektiv - helikopterperspektiv. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

För den flygande reportern är det imponerande att se Afghanistan ur ett nytt perspektiv – helikopterperspektiv. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Carl Mårtensson
Public Affairs Officer, FS 27

20
Jul

Skånska flaggans dag

Anmäl Av:
i Arrangemang, Tradition

Under eftermiddagen tog skåningarna befälet på Camp Birka. Skånska flaggans dag firades med spettekaka och skånsk frågesport.

Kontigentens skåningar, från vänster: Anton Dock, Jöran Nissen, Erik Persson, Martin Remberg, Mikael Persson, Jörn Holmgren och Kerry Kristiansen. Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Kontigentens skåningar från vänster: Anton Dock, Jöran Nissen, Erik Persson, Martin Remberg, Mikael Persson, Jörn Holmgren och Kerry Kristiansen. Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Mikael Persson, vinnare av quiztävlingen. Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Mikael Persson vinnare av frågesporten.
Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Kaffe och spettekaka smakade gott.  Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Kaffe och spettekaka smakade gott.
Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

19
Jul

Jan gjorde det

Anmäl Av:
i Afghanistan, Arrangemang, Internationell insats, Multinationell, Tradition, Träning, Veteran

I veckan har stabsmedlemmen Jan Wünsche tillbringat sin semester med att gå den fyra dagar långa marschen i Nijmegen, Nederländerna. Med sina egna bilder och sin fru Cecilia Wünsche som fotograf längs vägen kommer här en rapport.

Läs Försvarsutbildarnas blogg om Nijmegenmarschen här.

Läs även inlägg om förberedelserna på Camp Marmal här.

Starten klockan 05.30 första dagen. Förväntansfull. Foto: Cecilia Wünsche

Starten klockan 05.30 första dagen. Förväntansfull.

Upptåg i Elst och dags för paus. Knappt halvvägs så benen är fortfarande fräscha.

Upptåg i Elst och dags för paus. Knappt halvvägs så benen är fortfarande fräscha.

Den militära rastplatsen med en grupp under inmarsch.

Den militära rastplatsen med en grupp under inmarsch.

Högläge är bra för fötterna på rasterna. Spansk soldat sprallar .

Högläge är bra för fötterna på rasterna. Spansk soldat sprallar .

Strax före orten med det beskrivande namnet Berg en Dal börjar det gå upp och ner, trots det i övrigt platta nederländska landskapet.

Strax före orten med det beskrivande namnet Berg en Dal börjar det gå upp och ner, trots det i övrigt platta nederländska landskapet.

Inga blåsor men en smärta vid hälsenan. Hoppas att kyla ska hjälpa så att inte sista dagen blir för smärtsam.

Inga blåsor men en smärta vid hälsenan. Hoppas att kyla ska hjälpa så att inte sista dagen blir för smärtsam.

"Bara" 27 km kvar och foten håller fortfarande. Några kilometer senare började det göra rejält ont och jag stannade och tejpade hälen. När jag koncentrerade mig på att tänka på annat och komma in i rytmen så försvann smärtan. Publikstödet i städer och byar hjälper helt klart till!

”Bara” 27 km kvar och foten håller fortfarande. Några kilometer senare började det göra rejält ont och jag stannade och tejpade hälen. När jag koncentrerade mig på att tänka på annat och komma in i rytmen så försvann smärtan. Publikstödet i städer och byar hjälper helt klart till!

40 000 deltagare kvar inför fjärde dagen.

40 000 deltagare kvar inför fjärde dagen.

Via Gladiola, den långa "målrakan" där deltagarna hyllas av en stor publik med gladiolus, en sed som går tillbaka till romarna. Tung bukett att bära de sista kilometrarna in till målet. Mindre musik och flaggning i år efter katstrofen med det nedskjutna flygplanet som drabbade Nederländerna hårt.

Via Gladiola, den långa ”målrakan” där deltagarna hyllas av en stor publik med gladiolus, en sed som går tillbaka till romarna. Tung bukett att bära de sista kilometrarna in till målet. Mindre musik och flaggning i år efter katstrofen med det nedskjutna flygplanet som drabbade Nederländerna hårt.

 

18
Jul

Leftovers

Anmäl Av:
i Afghanistan, Arrangemang, Ceremoni, I 19, Internationell insats, Trängregementet, Veteran
Överstelöjtnant Nils Johansson gratulerar löjtnant Mathias Franzén.

Överstelöjtnant Nils Johansson gratulerar löjtnant Mathias Franzén.

Igår medaljerades resterande delar av den svenska kontingenten. Soldaterna var på leave då övriga delar av förbandet medaljerades med ”Non Article 5″, den 28 juni 2014.

Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Kvällen avslutades med en lyckad sillmiddag med återstående sill från midsommar. Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Kvällen avslutades med en lyckad sillmiddag med återstående sill från midsommar.
Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten

16
Jul

Tack till Taskforce 2 Fury

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Bevakning, Eskort, Fallskärmsjägare, Internationell insats, Mentor, Observatör, Skydd, Vakt
Överste Mikael Johansson, kapten Bryan Blackburn och kapten Tommy Schalén

Överste Mikael Johansson, kapten Bryan Blackburn och kapten Tommy Schalén

Under maj och juni skötte de amerikanska soldaterna från pluton ett och tre från Taskforce 2 Fury, 82nd Airborne från Fort Bragg, eskorten till och från Camp Pamir samt närskyddet på plats åt OCCR. Ansvarig var kompanichefen kapten Bryan Blackburn och till sin hjälp hade han plutoncheferna Wheeler och Pitcher med varsin pluton. Från och med juli är det olika tyska förband som står för OCCR:s eskort och skydd.

Plutonchef Wheeler utanför OCCR:s byggnad på polisbasen Pamir. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Plutonchef Wheeler utanför OCCR:s byggnad på polisbasen Pamir.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Plutonchef Pitcher i samband med vaktbyte på OCCR. Tidigare hade Taskforce 2 Fury en grupp på plats över tid som beskydd åt samverkansbefälet från OCCR. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Plutonchef Pitcher i samband med vaktbyte på OCCR. Tidigare hade Taskforce 2 Fury en grupp på plats över tid som beskydd åt samverkansbefälet från OCCR.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Som tack för professionellt genomförande överlämnade överste Mikael Johansson, chef för OCCR, en sköld till kompanichefen kapten Blackburn som tackade med att ge OCCR en flagga från 82nd Airborne All American.

Sven-Olof Grenholm och Tommy Schalén arbetar som rådgivare på OCCR och eskorterades tidigare av Taskforce 2 Fury i fordonen M rap, specialbyggda för Irak och Afghanistan med extra skydd mot hemmagjorda bomber och minor. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

 

14
Jul

Search girls ökar säkerheten

Anmäl Av:
i Afghanistan, Bevakning, Gender, Internationell insats, Skydd, Vakt
– Ni ska inte ge dem någon massage men ni måste känna efter ordentligt, i håret, mellan fingrar, bakom bälten, under behån. Och, alltid be dem ta av sig skor och kängor.

Ni ska inte ge dem någon massage men ni måste känna efter ordentligt, i håret, mellan fingrar, bakom bälten, under behån. Och, alltid be dem ta av sig skor och kängor, säger Anita Lehmann.

Anita Lehmann arbetar på den tyska militärpolisen på Camp Marmal och är ansvarig för dagens utbildning av ”search girls”, de kvinnliga soldater som sköter visitationen av kvinnliga besökare till basen. I dag är det logistikassistenterna Petra Fredriksson och Robar Hawramis tur att utbildas tillsammans med ett tiotal tyska soldater och officerare. Samtliga kvinnor, från alla truppbidragande länder, upp till och med kaptens grad, ska delta i projektet. De flesta är tyskor, eftersom de är den enskilt största nationen på basen, men svenskorna, norskorna och ungerskorna är också en vanlig syn vid gaten.

Search girl är en viktig del av säkerhetsarbetet på Camp Marmal. Alla som ska komma in på basen som besökare ska visiteras och kontrolleras, kvinnor som män. Det spelar ingen roll om det är en kvinnlig läkare eller patient på sjukhuset eller någon som arbetar åt kontraktorerna med städ eller matbespisning.

Fortsätt att läsa →

11
Jul

Fräschar upp färskvaran

Anmäl Av:
i Afghanistan, AK 5, Internationell insats, Övningsskjutning, Personlig utrustning, Pistol, Träning

Det sägs att kunskap är en färskvara. Därför är det mycket viktigt att fortsätta sin utbildning och träning i insatsområdet, oavsett typ av tjänst. I en eventuell stridssituation måste allt sitta i ryggmärgen eftersom det då ska genomföras med ett troligt stort stresspåslag.

– Samtlig personal måste också kunna hantera sin personliga utrustning, framförallt vapen, på ett säkert sätt, därför repeterar vi ständigt grundläggande moment, säger stabschefen Nils Johansson.

Ladda! Delar ur FS 27 stab repeterar grundläggande vapentjänst. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Ladda! Delar ur FS 27 stab repeterar grundläggande vapentjänst.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Kontrolldonet används alltid vid patron ur. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Kontrolldonet används alltid vid patron ur.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Fortsätt att läsa →

08
Jul

Uppgiften är löst

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Eskort, Internationell insats, Kulspruta, Övningsskjutning, Patrull, Skydd, Skyttesoldat, Stridsövning, Trängregementet

plutonsbild

Efter att Camp Northern Lights lämnats över till den afghanska staten befinner sig all svensk militär personal i Afghanistan på Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif eller i Kabul. Det innebär att antalet transporter minskat drastiskt. I dag var det därför dags för soldaterna ur eskortplutonen från Trängregementet att vända hemåt.

– Vår uppgift är löst. Nu väntar hemkomstprogram, sen tar vi semester fram tills hösten, säger fanjunkare Fredrik Fransson, ställföreträdande plutonchef på elfte eskortpluton.

Fortsätt att läsa →

06
Jul

”En snygg hög blir en bra explosion”

Anmäl Av:
i Afghanistan, Ammunitionsröjningssoldat, Amröj, Armén/mark, Ing 2, Internationell insats, Läkare, Oexploderad ammunition
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

I veckan var det dags att återigen störta ammunition som inte är kostnadseffektiv att transportera hem, förstöra gamla skadade granater och upphittat, inlämnat eller kvarlämnat krigsmateriel.

Bara ett par kilometer från Camp Marmal  sprängdes totalt två ton, en detonation som fick både marken att skaka och sandmolnet att stiga upp flera hundra meter i luften. Ansvariga för sprängning är specialutbildad EOD-personal, Explosive Ordnance Disposal, men på plats fanns också delar ur elfte eskortpluton, som beskydd och för att se till obehöriga höll sig på avstånd.

Fortsätt att läsa →

04
Jul

Tidig morgon för modiga

Anmäl Av:
i Afghanistan, Arrangemang, Internationell insats, Multinationell, Träning

America Fuck yeah

Fredagen den 4 juli klockan 04.30 gick starten för ”The Peachtree Road Race, Shadow Run” på Camp Marmal. Arrangemanget var givetvis ett amerikanskt initiativ för att hylla nationaldagen. Innan start fick deltagarna lyssna till såväl patriotiska, nästan lite filmiska, tal om ”the land of the free” som en peppande pastor. Totalt deltog 262 löpare, varav majoriteten amerikaner, men även ett gäng tyskar, kroater och svenskar deltog.

Elin Gustafsson från sjukvårdsgruppen tog hem damklassen.

Elin Gustafsson från sjukvårdsgruppen tog hem damklassen med tiden 48.30.

Damklassens prispall. Foto: DVIDS

Damklassens prispall. Foto: DVIDS

Fortsätt att läsa →