31
Aug

”Ni löser en komplex uppgift”

Anmäl Av:
i Afghanistan, Arbetsmiljö, Armén/mark, Besök, Internationell insats, Ledarskap
Brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktisk chef besökte i veckan Afghanistan och passade på att ha en personalsamling på Birka. Under veckan besöktes även medarbetarna i Kabul. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktisk chef besökte i veckan Afghanistan och passade på att ha en personalsamling på Birka. Under veckan besöktes även medarbetarna i Kabul.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Syftet med resan var att följa upp insatsen som han normalt sett leder från Högkvarteret på Lidingövägen.

– Ytterst är jag här för att följa upp om ni gör det ni blivit beordrade att göra, sa han, men påpekade att det är lika viktigt att se hur arbetet går och hur personalen mår.

Brigadgeneralen tog upp fem punkter på personalsamlingen. Kommentarer på insatsen i Afghanistan samt om framtiden i Afghanistan, omvärldsläget i övrigt, försvarsbeslut och slutligen hur insatsen i Mali påbörjats och planeras fortsätta. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Brigadgeneralen tog upp fem punkter på personalsamlingen. Kommentarer på insatsen i Afghanistan samt om framtiden i Afghanistan, omvärldsläget i övrigt, försvarsbeslut och slutligen hur insatsen i Mali påbörjats och planeras fortsätta. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Armétaktisk chef påpekade att uppgiften som FS 27 löser är komplex på ett annat sätt än tidigare insatser eftersom förutsättningarna hela tiden förändras. Förbandet ska kunna fortsätta att verka trots att stora delar av infrastruktur och materiel avvecklas. Han förklarade också vikten av att själv besöka verksamheten, om än under en kort period, för att få en tydlig uppfattning om hur insatsen utvecklas.

– Hans generella intryck var att vi har en god förbandsanda, ett gott ledarskap och en god ordning, samt att vi har ett högt säkerhetstänkande, vilket är en väldigt viktig punkt i ett avvecklingsskede, säger överste Mats Ludvig, kontingentschef FS 27.

Major Mattias Andersson, chef omstruktureringsstyrkan, visade runt armétaktisk chef på Birka för att ge en aktuell bild av det avvecklingsarbete som pågår. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Major Mattias Andersson, chef omstruktureringsstyrkan, visade runt armétaktisk chef på Birka för att ge en aktuell bild av det avvecklingsarbete som pågår. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

30
Aug

Vad gör en: ”Cargo Handler”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, F 21, Flygvapnet/luft, Helikopterflottiljen, Internationell insats, Ledning och logistik, Luleå, Rekrytering, Uppsala
Från Marma till Marmal. För Dahlström och Dunder började resan mot Afghanistan med en grundmilitär utbildning (GMU) under 2011. Dunder gjorde sin på Marma söder om Gävle och Dahlström vid Helikopterflottiljen i Linköping. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Från Marma till Marmal. För Dahlström och Dunder började resan mot Afghanistan med en grundmilitär utbildning (GMU) under 2011. Dunder gjorde sin på Marma söder om Gävle och Dahlström vid Helikopterflottiljen i Linköping. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Dahlström och Dunder. De utgör den senaste enhet som Sverige bemannar i det som kallas ”base command”, det vill säga basgemensamma tjänster, på Camp Marmal. Till vardags arbetar de som ramp- och godsservicesoldater på 254. Flygterminalplutonen från F 21 i Luleå och har som uppdrag att hantera gods. Fortsätt att läsa →

28
Aug

Vad gör en: ”Fort Off”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats, Officersutbildning, Rekrytering, Teknisk officer, Teknisk tjänst, Underhåll

”Fortifikationen är en organisation som bildades på 1600-talet och vars uppgift var att vidmakthålla och förstärka rikets fästningar (fastigheter). Ur Fortifikationen uppstod ingenjörstrupperna, signaltrupperna och Fortifikationskåren. Fortifikationen finns inte längre som en organisatorisk enhet inom Försvarsmakten. Dess uppgifter att ansvara för och förvalta statens fastigheter upprätthålls numera av Fortifikationsverket.”

Källa: Försvarsmaktens ordlista

Sören Berglund och Jöran Nissen utgör FS 27:s fortifikationsofficerare för tillfället. Just nu är avvecklingen av Birka i fokus och här flyttas flera containrar till den nya stabsplatsen för FS 27 och kommande insatser. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Sören Berglund och Jöran Nissen utgör FS 27:s fortifikationsofficerare för tillfället. Just nu är avvecklingen av Birka i fokus och här flyttas flera containrar till den nya stabsplatsen för FS 27 och kommande insatser. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Kapten Sören Berglund är fortifikationsofficer vilket innebär att han för Försvarsmaktens räkning tar fram krav- och behovsunderlag till Fortifikationsverket som projektleder, bygger och äger Försvarsmaktens fastigheter. Samt att han ansvarar för slutinspektionen av det som byggts.

– Vårt främsta kompetensområde är skydd i form av byggnader, murar och skyddsrum. Vårt uppdrag är att ta fram en lösning som motsvarar förbandschefens krav på skydd för förbandet, såväl personal som anläggningar, säger han.

Fortifikationsofficerare utbildas under ett års tid vid Karlberg. För att söka utbildningen krävs minst kaptens grad. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Fortifikationsofficerare utbildas under ett års tid vid Karlberg. För att söka utbildningen krävs minst kaptens grad. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

I Afghanistan har fortifikationsofficerarna en helt annan tjänst än hemma, en otroligt mycket bredare sådan. Istället för att endast fokusera på skyddet har de rollen som infrastrukturhandläggare eller ”camp manager” samt är brandskyddsansvariga.

– Vi gör inte så mycket vanligt fortifikatoriskt jobb utan tar snarare hand om mark och byggnader när något behöver fixas till, exempelvis genom att beställa reparations- och nybyggnationsjobb. Lite allt-i allo på förläggningen, säger major Jöran Nissen, chef för fortifikationsofficerarna på FS 27.

Gruppens arbete består av att vidmakthålla mark och byggnader som nyttjas av Sverige i Afghanistan, men också att avveckla dem. Fram tills överlämningen av Camp Northern Lights i slutet av juni var de anpassningar som gjordes där för att förenkla driften i fokus. Sedan dess är avvecklingen av Birka på Camp Marmal den främsta uppgiften genom bland annat nedmontering och försäljning av byggnader.

Avveckling innebär också att återställa upp emot 2 000 kvadratmeter mark. På flera ställen måste upphöjd betong bilas bort, som här, vid gamla huvudförrådet på Birka. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Avveckling innebär också att återställa upp emot 2 000 kvadratmeter mark. På flera ställen måste upphöjd betong bilas bort, som här, vid gamla huvudförrådet på Birka.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

26
Aug

Rekat och klart för framtiden

Anmäl Av:
i Afghanistan, Besök, Förevisning, I 19, Internationell insats, Ledarskap, Livgardet, Lv 6, Mentor, P 4, Trängregementet

Under veckan som gick var chefen för FS 28, överste Joakim Karlquist från Skaraborgs regemente (P 4) och chefen FS 29 , överstelöjtnant Jan Ohlson från Luftvärnsregementet (LV 6), på besök i Mazar-e-Sharif för att själva skaffa sig en uppfattning inför det kommande uppdraget.

Från vänster: CO FS 27 överste Mats Ludvig, CO FS 28 överste Joakim Karlquist, CO FS 29 överstelöjtnant Jan Ohlson. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Från vänster: CO FS 27 överste Mats Ludvig, CO FS 28 överste Joakim Karlquist, CO FS 29 överstelöjtnant Jan Ohlson. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

De kommande insatserna kommer att vara i ungefär samma storleksordning som FS 27 kommer att vara efter att omstruktureringsstyrkan från Trängregementet åkt hem vid månadsskiftet september/oktober. Förutom en mindre svensk stab kommer det svenska bidraget på maximalt 50 personer framöver att bestå av rådgivare till den afghanska arméns 209:e kårstab och till Operations Coordination Center Regional (OCCR-R) i Mazar-e-Sharif. Ett antal medarbetare arbetar också i Isaf-staben i norra Afghanistan, TAAC N, som står för Train Assist and Advice Command North. Ytterligare en handfull medarbetare tjänstgör i Kabul. Bland andra överste Lennart Axelsson.

– Den svenska insatsen skiftar nu fokus helt till att syssla med rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna, säger Mats Ludvig, chef FS 27 som kommer att fortsätta att leda insatsen till och med november 2014. Vi är från och med sista september samgrupperade  med den tyska kontingenten, såväl när det gäller boende som arbetsplatser, vilket är helt naturligt med tanke på vårt bidrags storlek.

Läs mer om hur den internationella insatsen i Afghanistan förändras

De kommande kontingentscheferna för FS 28 och FS 29 kommer att samtidigt vara chef för rådgivarna på OCC-R. På bilden bekantar de sig med nuvarande chefen, överste Mikael Johansson och generalmajor Sayadi, chef OCC-R. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

De kommande kontingentscheferna för FS 28 och FS 29 kommer att samtidigt vara chef för rådgivarna på OCC-R. På bilden bekantar de sig med nuvarande chefen, överste Mikael Johansson och generalmajor Sayadi, chef OCC-R. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

– Det känns bra. De uppdrag vi ska bemanna här nere känns efterfrågade, det är viktigt. Nu ser jag fram emot att komma hem och påbörja utbildningen på P 4 med huvuddelen av förbandet redan nästa vecka, säger överste Joakim Karlquist.

Överstelöjtnant Jan Ohlson tar över befälet i maj 2015 och besökte Afghanistan för första gången.

– Jag har fått en god insikt i vad uppgiften innebär. Framförallt var det väldigt givande att besöka de olika ställen där rådgivarna arbetar, Camp Shaheen och Pamir.

Med på resan var också Susanne Blomqvist från Livgardets internationella utbildningsenhet, IntUtbE. Målet med resan är att se hur vi på bästa sätt ska kunna anpassa utbildningen för FS 28 och FS 29 efter insatsens nya förutsättningar, sa hon. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Med under veckan var också Susanne Blomqvist från Livgardets internationella utbildningsenhet, IntUtbE. Målet med resan är att se hur vi på bästa sätt ska kunna anpassa utbildningen för FS 28 och FS 29 efter insatsens nya förutsättningar. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

 

25
Aug

Uppesittarkväll på kontingenten

Anmäl Av:
i Afghanistan, Arrangemang, Internationell insats
Jörn Holmgren, personalchef FS 27 höll igång kvällens aktiviteter med stort engagemang. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Jörn Holmgren, personalchef FS 27 höll igång kvällens aktiviteter med stort engagemang.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Efter allt slit med att packa, plocka, riva, sanera och skicka är det skönt att kunna koppla av tillsammans. Att få släppa vardagen och göra något annat känns alltid bra. I torsdags var det dags för kontingentens uppesittarkväll. Uppesittarkväll och uppesittarkväll förresten. Den började klockan 20 och var slut före 22. Det är ju trots allt jobb dagen efter.

I skenet av ficklampor och månljuset kryssades för att få bingo och vinna något trevligt pris. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

I skenet av ficklampor och månljuset kryssades för att få bingo och vinna något trevligt pris.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Personalsektionen hade fixat en uppesittarkväll helt i Leif ”Loket” Olssons anda med bingobrickor, snurrhjul och färgfemman. Priserna var åtråvärda – chips, choklad och schampo.

Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Under kvällen visades också två journalfilmer från andra världskriget, som Marin, Armé och flygfilm försett kontingenten med. Inte minst filmen om militärt uppträdande från 1943 lockade fram både igenkännande nickningar från de äldre och skratt från övriga.

En lyckad kväll med andra ord.

23
Aug

Vad gör en: ”Store Sqd”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Helikopterflottiljen, Hemvärnet, Internationell insats, Ledning och logistik, Linköping

Leif Svensson går under namnet Laban. Så har det varit sedan den dagen en skolkamrat började kalla honom det med hänvisning till seriefiguren med samma namn som alltid har en finurlig kommentar om sin omvärld på lut.

– Det har alltid varit så, på alla jobb. Ingen vet vem Leif är, men alla vet vem Laban är. Det är likadant här i Afghanistan, säger han.

Laban packar låda, en helt vanlig dag på jobbet som förrådsman i Afghanistan. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Laban packar låda, en helt vanlig dag på jobbet som förrådsman i Afghanistan.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Vägen till Mazar-e-Sharif gick via truppserviceförrådet på Malmen i Linköping där han började arbeta våren 2013. Att det var obligatoriskt med utlandstjänstgöring var han på det klara med, men han förväntade sig att det skulle ta mer än två månader på den nya arbetsplatsen innan frågan kom.

– Det var väl en liten chock för både mig och mina anhöriga. Jag var medveten om obligatoriet, men inte helt beredd, men det vara bara att acceptera och köra, säger han.

Det finns fortfarande ett litet förråd av myggstift, solkräm och annat som behövs över tiden i Afghanistan. I övrigt är huvudförrådet nu stängt. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Det finns fortfarande ett litet förråd av myggstift, solkräm och annat som behövs över tiden i Afghanistan. I övrigt är huvudförrådet nu stängt.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Som förrådsman på Malmen hemma i Linköping är huvuduppgiften att förse soldater och officerare med tilldelad utrustning, allt från uniformer till kroppsskydd och vapen. I Afghanistan är hans roll mycket bredare, särskilt då han var en av dem som var kvar länge på Camp Northern Lights. När han kom in till Birka var huvudförrådet i stort sett stängt, så vanlig förrådstjänst har det inte blivit mycket av.

– Jag har gjort allt från klassiskt förrådsmansgöra till att plocka, packa, montera ner saker i boende- och kontorscontainrar, säger Laban. Utöver det har han också destruerat materiel i brännugn och kört hjullastare.

Laban med kollegan Marina Faltin och en av hjullastarna, på Camp Northern Lights, juni 2014. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Laban med kollegan Marina Faltin och en av hjullastarna, på Camp Northern Lights, juni 2014.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Trots sin relativt korta anställningstid som förrådsman i Försvarsmakten är han inte främmande för uniformen. Sedan mucken från värnplikten på I4 i Linköping år 1987 har han tillhört en insatspluton i hemvärnet i Linköping.

– Det har alltid funnits en del av mig som vill kunna försvara Sverige om det behövs, avslutar Laban.

21
Aug

Vad gör en: ”Log Ass”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, GMU, Internationell insats, Ledning och logistik, Skövde, Trängregementet, Transport

En Log Ass, logistikassistent, har inte en uppgift utan många. Men först och främst handlar det om administration i olika former. Att arbeta med ledningssystemet *lift, är en vanlig arbetssyssla. Det kan många gånger vara en mäktig uppgift att se till att verkligheten och systemet stämmer överens när det kommer till vart materiel finns, och hos vem. Antalet artiklar är enormt.

Line Beijbom har arbetat som logistikassistent i Afghanistan sedan i slutet av mars och tillhör omstruktureringsstyrkan från Trängregementet som ingår i FS 27. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Line Beijbom har arbetat som logistikassistent i Afghanistan sedan i slutet av mars och tillhör omstruktureringsstyrkan från Trängregementet som ingår i FS 27.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Förutom att stötta sin plutonchef med administration, ”knappa Lift” och skriva inventeringslistor för hela Camp Northern Lights har hon också hunnit med att hjälpa till på ett flertal ställen till, där stöd behövts, bland annat i förrådet, som chaufför och som tornskytt.

– Jag åkte som assistent till plutonchefen för logistik- och reparationsplutonen. Vi gjorde högvakten tillsammans och han frågade sedan om jag ville åka med till Afghanistan och jag tvekade inte en sekund, och ångrar det inte heller, säger Line Beijbom. Det bästa är att jag har fått göra så mycket olika saker.

Line har bland annat hjälpt transportgruppen att köra lastbil mellan Camp Northern Lights och Birka. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Line har bland annat hjälpt transportgruppen att köra lastbil mellan Camp Northern Lights och Birka. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Line kommer ursprungligen från Västerås men bor och arbetar sedan två år i Skövde. Efter grundmilitär utbildning (GMU) fortsatte hon inom Försvarsmakten och på hemmaplan arbetar Line sedan två år som ledningssoldat på Trängregementet.

– Vår uppgift är enkelt uttryckt att upprätta samband åt staben. Vi bygger upp en stationär arbetsplats ute i fält för samtliga funktioner i staben som består av sex tält, säger Line.

Line på Camp Northern Lights i juni 2014. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Line på Camp Northern Lights i juni 2014. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Inför arbetet som logistikassistent i Afghanistan fick Line vidareutbildning i Lift samt en veckas praktik som logistikassistent.

– Då fick jag en väldigt bra förståelse hur de hemma i Sverige jobbar och hur de vill att vi jobbar här nere. I min uppgift ingår det också att vara förare så jag fick även utbildning i att framföra terrängfordonet Galt, säger Line

* Lift är ett lednings- och informationssystem för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. Källa: www.fmv.se

19
Aug

Vad gör en: ”Paymaster”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Civil, Ekonomi, Internationell insats, Rekrytering
Paymaster på insats är något helt annat än ett vanligt ekonomijobb säger David Hedbom. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Paymaster på insats är något helt annat än ett vanligt ekonomijobb säger David Hedbom.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

David Hedbom gör sin andra internationella insats i rollen som Paymaster, eller Ekonomichef, som rollen heter på ren svenska. Första gången var han i Kosovo år 2010 som ställföreträdare. Till vardags arbetar han civilt på Kammarkollegiet och hanterar statsbidrag.

– Arbetet som Paymaster är väldigt brett jämfört med mitt civila jobb. Här har jag hand om alla delar som rör ekonomin i förbandet, säger han.

Paymasterns roll är i mångt och mycket att ha hand om pengar, både på pappret och i verkligheten. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Paymasterns roll är i mångt och mycket att ha hand om pengar, både på pappret och i verkligheten. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Rollen som Paymaster är en del av staben och arbetsuppgifterna sträcker sig från bokföring, redovisning och ekonomisk rapportering till kontantutbetalningar på plats till både lokalanställda och inköp till förbandet. Det är också hos David som tjänsteresenärer och besökare betalar för mat under sitt besök.

– Vi är ett antal funktioner som är civila men eftersom vi alla har en specialistkompetens har vi en naturlig roll i förbandet. Jag är nischad och mina kontakter gentemot andra länder är främst med andra i samma roll som min, säger David.

Paymaster är också Postmaster, en mycket uppskattad roll på förbandet. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Paymaster är också Postmaster, en mycket uppskattad roll på förbandet.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Det är dock i hans tillikatjänst, postmästare som de flesta ur förbandet möter honom. Det är på hans kontor man köper frimärken, paket och får sina brev och försändelser.

– Folk uppskattar verkligen att få brev och paket från nära och kära när de är iväg långt hemifrån.

17
Aug

Vad gör en ”Movcon”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Flygplan, GMU, Internationell insats, Ledning och logistik, Rekrytering, Skövde, Trängregementet, Transport

Klockan är strax efter midnatt och vi möts utanför den amerikanska matsalen för en nattmacka innan nästa arbetspass börjar för Movcon. Om en halvtimme landar världens största serieproducerade fraktflygplan, AN 124, med en lastkapacitet på 150 ton. Nu, i mitten av augusti gör värmen att den vikten i stort sett halveras.

Gustav Tibblin gjorde grundmilitär utbildning i Skövde för tre år sedan och jobbar sedan dess på Movcon på Trängregementet. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Gustav Tibblin gjorde grundmilitär utbildning i Skövde för tre år sedan och jobbar sedan dess på Movcon på Trängregementet. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

– De flyger nattetid för att det är svalare och då kan de lyfta mer, vi skulle förlora mycket lastkapacitet dagtid, säger Gustav Tibblin som tillsammans med sin chef Alice Egger har hand om nattens lastning. Fortsätt att läsa →

16
Aug

Exklusiv intervju med Swedish Bandage

Anmäl Av:
i Afghanistan, Arrangemang, I 19, Internationell insats, Musik, Trängregementet
Swedish Bandage. Johan på trummor, Mats på halvakustisk gitarr, Erik på sång, Kjell på elgitarr, Jenny på sång och keyboard och Tobias på sologitarr. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Swedish Bandage. Johan på trummor, Mats på halvakustisk gitarr, Erik på sång, Kjell på elgitarr, Jenny på sång och keyboard och Tobias på sologitarr. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Hur känns det?

Erik: Fantastiskt. Vilken publik, den bästa vi haft (Swedish Bandage hade sin första spelning i torsdags, reds. anm). Vi har nog underskattat vår betydelse här på Birka.

Efter den bejublade spelningen på FS 27:s welfaredag i torsdags fick vi fem minuter med Swedish Bandage. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Efter den bejublade spelningen på FS 27:s welfaredag i torsdags fick vi fem minuter med Swedish Bandage. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Kapellmästare, frontkvinna och sjuksyster. Jenny har många strängar på sin lyra, trots att hon allt som oftast spelar keyboard och sjunger i Swedish bandage. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Kapellmästare, frontkvinna och sjuksyster. Jenny har många strängar på sin lyra, trots att hon allt som oftast spelar keyboard och sjunger i Swedish bandage. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Hur ska ni hantera den nya idolstatusen?

Jenny: Vi får försöka stötta varandra i detta och helt enkelt vänja oss vid att folk vinkar, ropar och hälsar på ett helt nytt sätt nu. Fortsätt att läsa →