16
Sep

Tack för denna tid

Anmäl Av:
i Afghanistan, Internationell insats

Tidigt på morgonen den 13 maj nuddade mina ökenkängor för första gången den afghanska sanden. Ett par dagar senare var jag i dubbel bemärkelse något varmare i kläderna och tog över ansvaret som Public Affairs Officer, informationsansvarig, för FS 27. Sedan dess har jag här på bloggen försökt att visa er på hemmaplan vad vår kontingent gjort i Afghanistan, både i och utanför tjänsten.

Idag trampar mina kängor svensk mark igen och resan FS 27 är över för min del. Jag lämnar härmed över bloggen med varm hand till major Jörn Holmgren, personalchef FS 27, som är kvar i Afghanistan tills dess att FS 28 löser av i november.

Tack för denna tid, och ta hand om varandra.

Carl Mårtensson Public Affairs Officer FS 27

Carl Mårtensson
Public Affairs Officer FS 27

13
Sep

Tackar för sig på TAAC N

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Internationell insats, Ledarskap, P 4, Veteran

I dagarna åker överste Matthias Landström, operationsledare på TAAC N, hem från Afghanistan. Läs mer om hans arbete här.

Överste Matthias Landström har varit ansvarig för Isafs operationer i norra Afghanistan sedan i mars i år. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Överste Matthias Landström har varit ansvarig för Isafs operationer i norra Afghanistan sedan i mars i år. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Samtidigt tillträder överstelöjtnant Patrik Edentoft från Skaraborgs regemente (P 4) som chef för Situation Awareness Recovery Operation Center (SAROC), Isafstyrkornas multinationella operationscentrum i norra Afghanistan. Totalt arbetar nio nationaliteter i SAROC.

Ytterligare ett antal stabsmedlemmar, som arbetat med omstruktureringen från Regional Command North (RC N) till Train Advice and Assist Command (TAAC N), åker nu hem och ersätts av ett antal nya svenskar i olika roller inom den multinationella staben.

12
Sep

Vad gör en: ”COS”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Boden, I 19, Internationell insats, Ledarskap

I chefens anda. Det är ett ledord för stabsarbetet på FS 27. Och den som är ytterst ansvarig för att se till att det sker är Chief of staff (COS), stabschefen överstelöjtnant Nils Johansson.

Chief of Staff (COS) Nils Johansson är överstelöjtnant och arbetar till vardags som stabschef på I 19 i Boden. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Chief of Staff (COS) Nils Johansson är överstelöjtnant och arbetar till vardags som stabschef på I 19 i Boden. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

- Chefen leder inte allt arbete, det gör staben, med mandat från chefen. Varje dag är vårt uppdrag att göra det som chefen tidigare sagt åt oss att göra, i chefens anda, såväl här i Afghanistan som hemma i Boden, säger Nils Johansson.

Rollen som stabschef för FS 27 innebär också att vara ställföreträdande kontingentschef och därmed ansvarig på plats när chefen är på ledighet eller av annan anledning är borta.

COS agerar i chefens ställe och anda när han medaljerar delar av förbandet FS 27 för de första 30 dagarna i Natotjänst i Afghanistan, juli 2014. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

COS agerar i chefens ställe och anda när han medaljerar delar av förbandet FS 27 för de första 30 dagarna i Natotjänst i Afghanistan, juli 2014. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Insatsen i Afghanistan är hans första längre insats utomlands, men i grund och botten skiljer sig arbetet inte så mycket hemifrån. I Boden består staben av cirka 35 personer fördelat på tio sektioner, i Afghanistan har staben cirka 20 medlemmar fördelade på fem sektioner.

- I staben är alla specialister och alla är bättre på sina respektive områden än vad jag är på något enda av dem. Därför är det viktigt för mig som chef att inte detaljstyra, och att alla sektioner tar för sig och tar ansvar för sin del. Sen måste jag självklart ha en övergripande kunskap så att vi kan diskutera olika beslut, säger stabschefen.

I november är det återigen dags att axla det gamla ansvaret som stabschef på I 19.

- Det ska bli spännande att se vad som har hänt hemma och vilka förändringar som skett. Här är det viktigt att vara lyhörd så man inte bara fortsätter i gamla hjulspår där jag slutade för snart ett år sedan, säger Nils Johansson.

10
Sep

Vad gör en: ”Syscon”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Enköping, Fältarbeten, Internationell insats, Ledning och logistik, Ledningsofficer, Ledningsregementet, Rekrytering, Samband, Systemtekniker, Teknisk tjänst

Syscon är en förkortning av System Control, men går ofta under namnet ”CIS” utomlands som i sin tur är en förkortning av Communications and Information Systems. Så, vad gör de då?

– Vi har huvudansvaret för att upprätta och drifta lednings- och sambandssystem så att förbandet kan leda sin verksamhet, och i sin tur lösa uppgift. I Afghanistan gäller det exempelvis samband med Sverige, förband från andra nationer och egna enheter på plats. Det är helt avgörande för verksamheten, säger Sergeant Tobias Engström, ställföreträdande chef på Syscon FS 27.

Sergeant Tobias Engström tar med flaggan ner från masten på Camp Northern Lights. Foto: SYSCON

Sergeant Tobias Engström tar med flaggan ner från masten på Camp Northern Lights.
Foto: SYSCON

Arbetsuppgifterna i Afghanistan har innefattat allt från höghöjdsarbeten på Camp Northern Lights till installationer av system på Birka, och däremellan en stor dos av materieltjänst och problemlösning. Kärnverksamheten har präglats av avveckling, vilket för gruppens del inneburit upprättande av nya lösningar för bland annat samband i takt med att gamla brutits, för att personalen på plats ska kunna fortsätta arbeta som vanligt.

– Jämfört med hemma i Sverige måste alla vara beredda på att bredda de arbetsuppgifter som tjänsten vanligtvis innefattar, säger Tobias.

Höghöjdsarbete ingår i både utbildningen och i de återkommande arbetsuppgifterna. Foto: SYSCON

Höghöjdsarbete ingår i både utbildningen och i de återkommande arbetsuppgifterna.
Foto: SYSCON

Han understryker vikten av att en bra syscon-soldat är först och främst en bra soldat, där betoning ligger på enskilt uppträdande och att kunna arbeta följsamt i mindre grupper. Han eller hon måste ha ett stort sinne för noggrannhet i sitt arbete då specialistkompetensen för respektive operatör innebär stort eget ansvar för att gruppen skall kunna lösa sin uppgift. Man måste även vara stresstålig, kunna tempoväxla och klara av att jobba självständigt under krävande förhållanden. Detta i sin tur kräver stor personlig mognad.

– Huvuddelen av oss uppträder vanligtvis i mindre enheter, separerade långt från det övriga förbandet vilket ställer krav på en stor personligt mognad och ett ansvarsfullt enskilt uppträdande. Det personliga ansvaret sträcker sig långt i vår tjänst, säger Tobias.

Huvuddelen av gruppen kommer från tolfte sambandsbataljon, samt ett antal från elfte ledningsplatsbataljon från Ledningsregementet (LedR) i Enköping. Foto: SYSCON

Huvuddelen av gruppen kommer från tolfte sambandsbataljon, samt ett antal från elfte ledningsplatsbataljon från Ledningsregementet (LedR) i Enköping. Foto: SYSCON

08
Sep

Vad gör en: ”Role 2”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Försvarsmedicincentrum, Hälsovård, Internationell insats, Läkare, Pansarterrängbil 203, Rekrytering, Samarbete, Sjuksköterska, Sjukvård, Sjukvårdare

Hemma i Stockholm jobbar de tillsammans på Capio S:t Görans sjukhus. I Mazar-e-Sharif jobbar de tillsammans på det tyska fältsjukhuset på Marmal. Sjuksköterskorna Micke och Jenny syns sällan utan den andre i närheten.

Vi lyckades lura flera kollegor att vi är far och dotter, men i själva verket tycker vi bara om att jobba och umgås med varandra, säger Micke. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Vi lyckades lura flera kollegor att vi är far och dotter, men i själva verket tycker vi bara om att jobba och umgås med varandra, säger Micke. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Som en del av insatsen i Afghanistan bidrar Sverige med personal till gemensamma funktioner för Isaf. Stabspersonal är ett exempel, flygplats- och sjukvårdspersonal är två andra. Under perioden maj till december när FS 27 har ansvaret för insatsen arbetar upp till sex svenska läkare och sjuksköterskor på det tyska fältsjukhuset på Marmal, även kallat Role 2 sombetyder att det är ett sjukhus som klarar livräddande kirurgi med en mindre eftervårdsmöjlighet. Fortsätt att läsa →

06
Sep

”Jag har aldrig varit rädd, men alltid på min vakt”

Anmäl Av:
i Afghanistan, Anhörig, Arbetsmiljö, Boden, Ceremoni, Internationell insats, Själavård, Veteran
Helge Stålnacke är garnisonspastor på Bodens garnison. Under en vecka i september är han på besök i Afghanistan för att erbjuda sitt stöd med samtal och själavård. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Helge Stålnacke är garnisonspastor på Bodens garnison. Under en vecka i september är han på besök i Afghanistan för att erbjuda sitt stöd med samtal och själavård.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

FS 27 är en mindre insats i antal människor än många av de tidigare insatserna i Afghanistan. Det innebär att en del specialfunktioner inte funnits på plats över tid. En av dessa är ”Chaplain”, förbandspastorn, som har funktionen att erbjuda stöd i form av enskilda samtal, själavård, krishantering och att erbjuda bland annat gudstjänster. Under en vecka i september är Helge Stålnacke på besök för att göra just det, och han vet vad han pratar om, efter totalt fem insatser utomlands. Två gånger tidigare har han varit i Afghanistan, två gånger i Kosovo och en gång i Bosnien.

- För mig är det alltid när jag kommer hem som frågorna och tankarna dyker upp, tänk om något hade hänt. Jag har aldrig varit rädd, men alltid på min vakt. Det är oftast de anhöriga som är rädda, inte vi som är iväg. Det är viktigt för oss att förstå och att tänka på, säger han.

Garnisonspastorn är inblandad redan vid utbildningen inför utlandstjänstgöring i samband med utbildningspasset ”Vapenverkan i själen”, en möjlighet att reflektera över det som komma skall och hur det påverkar en själv samt sina nära och kära.

Under veckan i Afghanistan erbjuder även Helge soldaterna och officerarna en möjlighet att närvara vid en gudstjänst.

- Det är det enda religiösa inslaget under veckan. Min roll är annars helt ekumenisk, det vill säga att jag finns till för alla, oavsett om de tillhör en religion eller inte, säger Helge.

04
Sep

Fler rådgivare på plats

Anmäl Av:
i Afghanistan, Armén/mark, Close Air Support, Internationell insats, Livgardet, Mentor, Multinationell, Samarbete, Veteran

Överstelöjtnant Stefan Appehl leder en grupp internationella rådgivare till den afghanska arméns 209:e kårstab i Mazar-e-Sharif. Att visa ödmjukhet inför de han rådger och inför uppgiften att skapa säkerhet i landet är ett måste för att samarbetet ska fungera.

Läs mer om Stefans arbete här.

I dagarna har han fått ytterligare fyra svenska kollegor som ska fungera som rådgivare till olika funktioner på 209:e kårstaben, bland annat inom logistik och samband.

”Det är inte bara att komma hit och berätta hur de ska göra. Det är långt ifrån alltid som de följer min vilja, men de lyssnar alltid, säger han.” Från vänster: biträdande chefen genomförande, Abdullah, Stefan Appehl, planeringschefen Dawod. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

”Det är inte bara att komma hit och berätta hur de ska göra. Det är långt ifrån alltid som de följer min vilja, men de lyssnar alltid, säger han.” Från vänster: biträdande chefen genomförande, Abdullah, Stefan Appehl, planeringschefen Dawod. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

 

03
Sep

Räknar med att många röstar

Anmäl Av:
i Afghanistan, I 19, Internationell insats, Trängregementet

Samtidigt som det afghanska folket tålmodigt väntar på att rösträkningen som ska avgöra vem som blir deras nya president ska bli klar, har de svenska soldaterna och officerarna i Afghanistan under tre dagar haft möjlighet att rösta i det svenska riksdags- landstings- och kommunvalet.

Valet anordnas av den svenska ambassaden i Kabul som erbjuder förtidsröstning på Birka. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Valet anordnas av den svenska ambassaden i Kabul som erbjuder förtidsröstning på Birka.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

– Redan första dagen var det många som passade på att rösta och vi räknar med att det blir fler även idag och imorgon, sa Mikael Broman från svenska ambassaden i Kabul som tar emot röstsedlarna.

Kapten Erik Norderby, plutonchef för Log/Rep-pluton från Trängregementet väntar på sin tur att få rösta i det svenska valet. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Kapten Erik Norderby, plutonchef för Log/Rep-pluton från Trängregementet väntar på sin tur att få rösta i det svenska valet. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Röstsedlarna skickas sedan i god tid hem till respektive vallokal och öppnas först när vallokalerna stängt den 14 september, precis som andra förtidsröster.

02
Sep

Vad gör en: ”IMO”?

Anmäl Av:
i Afghanistan, Boden, Halmstad, I 19, Internationell insats, Rekrytering, Specialistofficersutbildning, Underhåll, Värnplikt, Veteran

Tii Lilja är kontingentens mångkonstnär. Och det är inte en anspelning till hennes intresse för färg och form, utan till de vitt skilda roller hon spelat under FS 27.

– Vi är några stycken som fått ta på oss flera olika hattar under insatsen. Själv åkte jag som IMO men har också varit besöksofficer, skjutledare och vikarierande informatör under tiden i Afghanistan, säger hon.

Tii som vikarierande Public Affairs Officer och hade bland annat hand om Afghanistanbloggen. Foto: Försvarsmakten

Tii som vikarierande Public Affairs Officer och hade bland annat hand om Afghanistanbloggen.
Foto: Försvarsmakten

IMO står för Information Management Officer och tillhör sektionen Special Staff i staben. Huvuduppgiften är att se till att rätt information finns på rätt ställe och att de som ska ha tillgång till den får det. För Tii har det bland annat inneburit att bygga en portal, en samarbetsyta för informationshantering där bland annat ordrar, blanketter, agendor, protokoll och annan allmän information har kunnat nås. För att arbetet i portalen ska gå så enkelt som möjligt har hon också genomfört flera kortare användarutbildningar.

Tii medaljeras för sina 30 första dagar i insatsområdet med Nato-medaljen ”non article 5”. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Tii medaljeras för sina 30 första dagar i insatsområdet med Nato-medaljen ”non article 5”.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Till vardags arbetar Tii som ställföreträdande plutonchef på stab- och trosspluton på lednings- och understödskompaniet på I 19 i Boden. Det var dock inget som var självklart. Efter värnplikten på P 4 i Skövde år 2000 och ett år som skolinformatör på dåvarande Amf 4 i Göteborg dröjde det nästan tio år innan hon var tillbaka i de gröna kläderna, då som kulspruteskytt under KS 20 i Kosovo.

– Jag kände redan under värnplikten att jag ville testa att göra mission. Jag fick definitivt blodad tand. Jag utvecklades så mycket som person och ville fortsätta utveckla mitt ledarskap.

Sagt och gjort. Hon bytte karriär från mediebranschen i Stockholm till specialistofficersutbildning i Halmstad och tog examen 2012. Ett barn senare är hon iväg på sin andra internationella insats.

Som besöksofficer har Tii bland annat åkt med till Kabul. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Som besöksofficer har Tii bland annat åkt med till Kabul.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Som besöksofficer har Tii tagit hand om de som besöker FS 27. Planerat, koordinerat och genomfört besöken. Allt ifrån att ordna resor och programpunkter till att eskortera till Kabul.

Ett extra roligt besök var CO FS 28, överste Joakim Karlquist som var rekryt Liljas plutonchef under värnplikten på P 4 för 14 år sedan. Ett kärt återseende. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Ett extra roligt besök var CO FS 28, överste Joakim Karlquist som var rekryt Liljas plutonchef under värnplikten på P 4 för 14 år sedan. Ett kärt återseende.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

 

31
Aug

”Ni löser en komplex uppgift”

Anmäl Av:
i Afghanistan, Arbetsmiljö, Armén/mark, Besök, Internationell insats, Ledarskap
Brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktisk chef besökte i veckan Afghanistan och passade på att ha en personalsamling på Birka. Under veckan besöktes även medarbetarna i Kabul. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktisk chef besökte i veckan Afghanistan och passade på att ha en personalsamling på Birka. Under veckan besöktes även medarbetarna i Kabul.
Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Syftet med resan var att följa upp insatsen som han normalt sett leder från Högkvarteret på Lidingövägen.

– Ytterst är jag här för att följa upp om ni gör det ni blivit beordrade att göra, sa han, men påpekade att det är lika viktigt att se hur arbetet går och hur personalen mår.

Brigadgeneralen tog upp fem punkter på personalsamlingen. Kommentarer på insatsen i Afghanistan samt om framtiden i Afghanistan, omvärldsläget i övrigt, försvarsbeslut och slutligen hur insatsen i Mali påbörjats och planeras fortsätta. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Brigadgeneralen tog upp fem punkter på personalsamlingen. Kommentarer på insatsen i Afghanistan samt om framtiden i Afghanistan, omvärldsläget i övrigt, försvarsbeslut och slutligen hur insatsen i Mali påbörjats och planeras fortsätta. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Armétaktisk chef påpekade att uppgiften som FS 27 löser är komplex på ett annat sätt än tidigare insatser eftersom förutsättningarna hela tiden förändras. Förbandet ska kunna fortsätta att verka trots att stora delar av infrastruktur och materiel avvecklas. Han förklarade också vikten av att själv besöka verksamheten, om än under en kort period, för att få en tydlig uppfattning om hur insatsen utvecklas.

– Hans generella intryck var att vi har en god förbandsanda, ett gott ledarskap och en god ordning, samt att vi har ett högt säkerhetstänkande, vilket är en väldigt viktig punkt i ett avvecklingsskede, säger överste Mats Ludvig, kontingentschef FS 27.

Major Mattias Andersson, chef omstruktureringsstyrkan, visade runt armétaktisk chef på Birka för att ge en aktuell bild av det avvecklingsarbete som pågår. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Major Mattias Andersson, chef omstruktureringsstyrkan, visade runt armétaktisk chef på Birka för att ge en aktuell bild av det avvecklingsarbete som pågår. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten